Opschorting overwerk en premiedifferentiatie over 2020 wegens het coronavirus

De bepaling dat de hoge WW-premie moet worden afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

WAB en hoge WW premie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde is bepaald dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en met een vaste arbeidsomvang als die werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Onbedoelde effecten wegens het coronavirus

In bepaalde sectoren, zoals de zorg, waar vanwege het coronavirus nu veel overwerk nodig is, leidt vorenstaande bepaling nu tot onbedoelde effecten. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft dat voor 2020 toegezegd.

Uitzondering voor alle werkgevers

Om de onbedoelde effecten weg te nemen, is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk is voor de uitvoering, is ervoor gekozen om voor het jaar 2020 een generieke uitzondering te maken voor de 30% herzieningssituatie. Een generieke oplossing geldend voor alle werkgevers, voorkomt daarnaast onduidelijkheid over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van Baker Tilly of met een van de consultants van Employment Advisory.