Opteren voor binnenlandse belastingplicht niet meer mogelijk

Bent u niet in Nederland woonachtig, maar heeft u wel een Nederlandse bron van inkomsten? Dan kunt u per 1 januari 2015 niet meer opteren voor de binnenlandse inkomstenbelastingplicht. In de plaats van deze keuzeregeling geldt nu de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Er gelden een aantal voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Zo moet minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belast zijn en moet u een verklaring over uw inkomen van de belastingautoriteiten van het land waarin u woont kunnen overleggen. Indien u voldoet aan de voorwaarden, kunt u recht hebben op aftrekposten (hypotheekrenteaftrek), heffingskortingen en heffingsvrij vermogen (box 3). 

Voldoet u in 2015 niet aan de voorwaarden, dan heeft u geen recht op de bovengenoemde fiscale faciliteiten. Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015 wordt dan veelal op basis van uw situatie in voorgaande jaren door de Belastingdienst vastgesteld. Let u daarom goed op of bij het opleggen van de belastingaanslag (of teruggaaf) rekening is gehouden met de nieuwe regeling.