Participatiemaatschappijen - wat kunnen deze voor u betekenen?

Er wordt veel gezegd over private equity fondsen, minder bekend zijn de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Beiden zijn belangrijke investeerders in het mkb. Zijn deze partijen ook geschikt voor u? Participatiemaatschappijen investeren (doorgaans) eigen vermogen in mkb-bedrijven, bijvoorbeeld om een opvolgingsprobleem op te lossen of voor groeikapitaal te zorgen. Er zijn twee belangrijke typen participatiemaatschappijen: regionale ontwikkelingsmaatschappijen en private equity fondsen.

  • Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
    Nederland telt vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen, die in de meeste provincies actief zijn. Zij worden gefinancierd door de overheid en hebben als taak om werkgelegenheid en innovatie door het mkb te stimuleren. Het zijn actieve investeerders in het mkb en ze hebben inmiddels een lange lijst aan deelnemingen. Vaak verstrekken ze ook (achtergestelde) leningen naast, of in plaats van, een participatie. Men investeert niet alleen in jonge high-tech bedrijven, maar juist ook veel in gevestigde, ‘degelijke’ bedrijven.
  • Private Equity
    Bij Private Equity wordt er geen overheidsgeld, maar particulier kapitaal geïnvesteerd in het mkb. Nederland telt inmiddels tientallen fondsen, met een diverse focus qua omvang, levensfase (start-up of gevestigd) en branche (bijvoorbeeld Main Capital voor de IT branche). Deze fondsen hebben veel kapitaal en zijn vaak actief op zoek naar nieuwe bedrijven. Er is veel negatieve berichtgeving geweest over Private Equity (bijvoorbeeld over kinderopvangbedrijf Estro), maar dit betrof meestal grote, buitenlandse fondsen. De ervaringen van Baker Tilly Corporate Finance met Nederlandse fondsen is over het algemeen positief: men investeert vanuit een oprechte interesse in het mkb en kan met kapitaal, kennis en netwerken ondernemingen verder helpen die een volgende stap willen maken of geen opvolger hebben. Ook bij private equity fondsen is er interesse in zowel start-ups als gevestigde bedrijven.
  • Overig
    Interessante niet-reguliere fondsen zijn bijvoorbeeld het mkb Fonds of het MBO Groei fonds van de Rabobank, beiden expliciet gericht op bedrijfsopvolging vraagstukken.

Meer weten over participatiemaatschappijen? Neem dan contact op met Lorijn van Leersum of Jan den Oudsten van Baker Tilly Corporate Finance.

Dit bericht is onderdeel van een serie over berichten over (alternatieve) financiering. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe financieringsvormen bijgekomen. Baker Tilly Corporate Finance houdt de ontwikkelingen goed bij en heeft ervaring met diverse (alternatieve) financieringsvormen. Zie ook het vorige bericht in deze serie.