Pensioen in eigen beheer: tien overwegingen bij afwikkeling

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer stelt de dga voor een moeilijke beslissing. We hebben tien zaken op een rij gezet waarmee u in ieder geval rekening moet houden bij het maken van de juiste keuze.

  1. Uw opgebouwde pensioen. Naast de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken, speelt ook mee of u daarnaast nog andere pensioenpotjes heeft. Mogelijk heeft u pensioen opgebouwd uit dienstbetrekking of heeft u in de vorm van een lijfrente in privé iets voor uw oude dag opgebouwd. Ook is van belang hoe u in de pensioenopbouw het partnerpensioen, het oudedagspensioen en het nabestaandepensioen heeft vormgegeven. Kijk daarvoor bijvoorbeeld goed naar uw pensioenovereenkomst en huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract.
  2. Uw bv. De liquiditeit en solvabiliteit van uw bv zijn van belang, aangezien u bij de keuze van bijvoorbeeld afkopen, het netto pensioenbedrag en de verplichte heffingen uit de bv moet kunnen halen. 
  3. Uw fiscale positie. Uw fiscale positie bepaalt in welk tarief u valt bij eventuele afkoop van uw pensioen én hoe de afkoopsom in uw Box 3 vermogen wordt belast met vermogensrendementsheffing. Daarnaast bepaalt uw fiscale positie ook hoe uw pensioenaanspraken worden belast in de uitkeringsperiode als u voor een reguliere voortzetting of een voortzetting in de vorm van een oudedagsverplichting kiest. 
  4. Uw partner. Uw partner is veelal belanghebbende van de opgebouwde pensioenaanspraken. Met uitzondering van het premievrij voortzetten van uw pensioen in eigen beheer, is daarom bij alle keuzes overleg met én toestemming van uw partner noodzakelijk.
  5. Uw leeftijd en uw gezondheid. Als u uw pensioenleeftijd al bijna heeft bereikt, heeft u wellicht een duidelijker beeld van uw fiscale positie, de toekomstplannen met uw bedrijf en uw wensen. Misschien is uw ouderdomspensioen inmiddels al ingegaan. Ook kan het zo zijn dat uw gezondheid uw keuze bepaalt of dat u geld nodig heeft voor een wereldreis. Van belang is ook in hoeverre u waarde hecht aan het goed achterlaten van uw nabestaanden bij onverhoopt overlijden.
  6. Uw testament en huwelijksregime. De afspraken die u heeft gemaakt met uw partner inzake het huwelijksregime kunnen invloed hebben op de hoogte van de aanspraken van uw partner op het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Bij een algehele gemeenschap van goederen heeft uw partner veelal meer aanspraken dan bij koude uitsluiting. Pak uw testament, huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract erbij voordat u een definitieve keuze maakt ten aanzien van uw pensioen in eigen beheer.  
  7. Uw toekomstplannen met uw bv. Wilt u uw bedrijf in de toekomst verkopen of liquideren? Dat kan makkelijker zijn als er geen sprake meer is van een pensioen in eigen beheer. Ook bij een eventueel faillissement op termijn van uw bv lopen uw pensioenaanspraken geen gevaar meer als u uw pensioen in eigen beheer tijdig heeft afgekocht.
  8. Uw wensen ten aanzien van flexibiliteit en risico. Deze aspecten zijn met elkaar verbonden. Kiest u voor maximale flexibiliteit door bijvoorbeeld afkoop, dan heeft u geen langlopende (pensioen)rechten meer en dus veelal meer risico op de lange termijn. 
  9. Uw wensen ten aanzien van liquiditeit. Heeft u liquide middelen nodig, dan kan afkoop een interessante optie zijn. U dient er in dat geval rekening mee dat u in de bv wél de nodige liquide middelen beschikbaar moet hebben om af te kunnen kopen. 
  10.  Uw wensen ten aanzien van dividend. Wilt u dividend kunnen uitkeren, dan is in bepaalde gevallen een dividendklem van toepassing, waardoor u beperkte mogelijkheden heeft om dividend uit te keren. Dit geldt met name bij het premievrij voortzetten van uw pensioen in eigen beheer. Bij afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting vervalt deze dividendklem.

Al met al is de uitfasering van het pensioen in eigen beheer complexe materie. De adviseurs van Baker Tilly begeleiden u graag bij het maken van de juiste keuze. Neem gerust contact met ons op als u hulp nodig heeft.