Per 1 januari 2018 vakantiegeld over overuren betalen

Per 1 januari 2018 bepaalt de Wet Minimum Jeugdloon (WML) dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen ten minste het wettelijk minimumloon dienen te ontvangen. Hieronder vallen dus de gewone uren, overuren en meeruren. Van meeruren ofwel meerwerk is sprake als parttimers meer uren werken tussen de overeengekomen arbeidsduur en de normale arbeidsduur per week. Doordat overwerk onder de WML gaat vallen, is de werkgever in beginsel verplicht ook over de overuren vakantiebijslag te betalen. Dit is nu nog niet het geval.

Vanaf 1 januari 2018 heeft de werknemer dus recht op 8% vakantietoeslag over het loon, inclusief de vergoeding voor overuren.

Wat nu?

Hoe kunt u voorkomen dat over alle overuren van 2017 vakantiegeld dient te worden gereserveerd? Laat al deze overuren nog dit jaar uitbetalen of opnemen. Als een werknemer loon ontvangt van meer dan drie keer het minimumloon, dan kunt u als werkgever overeenkomen dat de werknemer over meer gewerkte uren geen recht heeft op vakantiebijslag.

Afwijking bij cao

In een cao is doorgaans opgenomen over welk loon vakantiebijslag wordt opgebouwd. Het kan zijn dat overwerk daarin niet expliciet vermeld staat, en zodoende geldt als afwijkende afspraak. Daarnaast is het zo dat bij cao afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over overwerkvergoeding.

Hulp nodig of vragen?

Vragen over de gevolgen voor uw organisatie en salarisadministratie? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtjuristen of salarisadviseurs van Baker Tilly Employment Advisory.

Lees het nieuws - minimumjeugdloon per 1 juli 2017 omhoog
Bekijk het artikel - regeerakkoord Rutte III: zijn we de WWZ weer kwijt? 
Lees het nieuws - Stagiair: stagevergoeding of minumumloon