Personenalarmering toch vrijgesteld van btw

Op 14 maart jongstleden oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat personenalarmering onder omstandigheden is vrijgesteld van btw. Deze uitspraak is met name van belang voor instellingen in de verpleeg- en verzorgingssector en thuishulporganisaties. Waarom is dit van belang?

Achtergrond

Sinds 1 januari 2014 is in de btw-wetgeving expliciet opgenomen dat personenalarmeringsdiensten voor thuiswonende ouderen of hulpbehoevenden zijn belast met btw. Het gevolg is dat de aanbieders van het systeem van personenalarmering btw in rekening moeten brengen over de installatievergoeding en het abonnementsgeld dat zij van de thuiswonende ouderen of hulpbehoevenden ontvangen. Dit staat los van de opvolgzorg die wordt geboden. Indien deze zorg door BIG-geregistreerde artsen of verpleegkundigen wordt aangeboden, geldt hiervoor wel een btw-vrijstelling.

In tegenstelling tot de eerdere uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland, oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de personenalarmering is vrijgesteld van btw indien de alarmeringsdienst onlosmakelijk is verbonden met de daarop volgende btw-vrijgestelde zorgverlening. Het Gerechtshof merkt de personenalarmering en de opvolgzorg als één prestatie aan waarbij het de cliënt met name te doen is de juiste zorg te krijgen in geval van een calamiteit. Als we het Gerechtshof goed begrijpen geldt de vrijstelling echter niet voor personenalarmering die wordt opgevolgd door bijvoorbeeld familie of mantelzorg. In dat geval is geen sprake van een onlosmakelijke samenhang met btw-vrijgestelde opvolgzorg.

Voor de volledigheid oordeelde het Gerechtshof dat onder deze omstandigheden niet in concurrentie wordt getreden met aanbieders van personenalarmering die deze diensten niet combineren met (gekwalificeerde) opvolgzorg. Van een concurrentieverstoring is volgens het Gerechtshof derhalve geen sprake.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Indien u personenalarmering aanbiedt waarbij de opvolgzorg wordt verleend door professionele artsen of verpleegkundigen (BIG-beoefenaren), is de alarmeringsdienst vrijgesteld van btw. Volgens het Gerechtshof hoeft u niet langer btw in rekening te brengen over de vergoedingen die u van de thuiswonende hulpbehoevenden ontvangt. Heeft u in het verleden btw in rekening gebracht en is de btw op grond van deze uitspraak vrijgesteld van btw, dan raden wij aan om tegen de laatst ingediende btw-aangifte bezwaar aan te tekenen.
Is de opvolgzorg daarentegen niet vrijgesteld van btw, dan zal dit ook gelden voor de personenalarmering. Het is dus van belang dat u goed beoordeelt hoe de opvolgzorg voor de btw-heffing kwalificeert.

Let wel op! Indien u in het verleden btw in aftrek heeft gebracht op de aanleg en installatie van het systeem voor de personenalarmering, kan deze aftrek deels worden teruggedraaid indien u de personenalarmering gaat vrijstellen van btw-heffing. Dit op grond van de zogeheten herzieningsregels.

Overigens is nog niet bekend of de staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat tegen deze uitspraak.

Wij adviseren in ieder geval om de btw-aspecten van de personenalarmering, de opvolgzorg en de in het verleden in aftrek gebrachte btw goed in kaart te brengen.