Prinsjesdag 2016 - Positief sentiment

"Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt achter ons. Wij leven in een welvarend en aantrekkelijk land, ook in vergelijking met andere landen, en beschikken over goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat. We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen."

Zo luidt de eerste alinea van de troonrede in 2016. Na de balkonscene met het koningspaar en de hoedjesparade op het Binnenhof werden traditiegetrouw de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2017 bestaat uit de volgende onderwerpen:

  1. Belastingplan 2017
  2. Btw
  3. Erf- en schenkbelasting
  4. Fiscale vereenvoudigingswet 2017
  5. Inkomstenbelasting
  6. Loonbelasting
  7. Pensioen
  8. Toeslagen
  9. Vennootschapsbelasting
  10. Overige fiscale maatregelen

In deze Prinsjesdagspecial staan we stil bij de maatregelen in het Belastingpakket 2017. Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met één van onze belastingadviseurs.

Let op

Alle genoemde maatregelen en wijzingen betreffen slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas van toepassing als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Dat is op dit moment nog niet het geval. Mocht u naar aanleiding van deze voorstellen actie willen ondernemen, dan raden wij u aan om dit in overleg met uw adviseur te doen.