Prinsjesdag 2018: erfbelasting

Op Prinsjesdag 2018 is een maatregel aangekondigd die betrekking heeft op erfbelasting. Wij lichten deze maatregel graag toe (voor een overzicht van álle maatregelen kunt u hier kijken). Let wel: alle genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas van toepassing als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Aanpassing van de regeling belastingrente voor de erfbelasting

Aan degene die tijdig een verzoek om een voorlopige aanslag erfbelasting doet of tijdig aangifte erfbelasting doet, wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig het ingediende verzoek, onderscheidenlijk overeenkomstig de ingediende aangifte.

Mocht u naar aanleiding van de maatregelen van Prinsjesdag 2018 vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.