Prinsjesdag 2018: pensioen

Op Prinsjesdag 2018 is een maatregel aangekondigd die betrekking heeft op pensioen. Wij lichten deze maatregel graag toe (voor een overzicht van álle maatregelen kunt u hier kijken). Let wel: alle genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas van toepassing als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Grondslag conserverende aanslag lijfrente en pensioen

De Hoge Raad heeft op 14 juli 2017 beslist dat de conserverende aanslag voor pensioenen en lijfrenten in strijd is met de goede verdragstrouw voor zover de conserverende aanslag ziet op:

  1. Uitgaven voor lijfrenteaanspraken die zijn gedaan in de periode vóór 1 januari 1992 of in de periode van 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2009;
  2. Aanspraken en bijdragen vanwege een pensioenregeling die vóór 16 juli 2009 niet tot het loon zijn gerekend.

Deze beslissing van de Hoge Raad wordt gecodificeerd. Dit leidt tot compartimentering van de grondslag die bij conserverende aanslag in de heffing wordt betrokken, indien in deze grondslag ook uitgaven voor lijfrenteaanspraken of niet tot het loon gerekende aanspraken en bijdragen vanwege een pensioenregeling zijn opgenomen, die betrekking hebben op de betreffende perioden en er sprake is van een exclusieve woonstaatheffing.

Mocht u naar aanleiding van de maatregelen van Prinsjesdag 2018 vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.