Prinsjesdag: wat zijn de gevolgen voor de werkgever?

Het kabinet wil dat Nederlanders in hun portemonnee gaan voelen dat het goed gaat in Nederland. Ondertussen wordt er wel op gelet dat reserves worden opgebouwd voor eventueel toekomstig slechtere tijden. Maar hoe staat het met de plannen om het arbeidsrecht te hervormen? En welke andere (nieuwe) maatregelen worden genomen die de werkgever raken? Wij zetten de meest belangrijke maatregelen voor u, als werkgever, op een rijtje.

Hervorming arbeidsrecht: wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Dit najaar wil minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor hervorming van het arbeidsrecht bij de Tweede Kamer indienen. Bedoeling is dat de wet per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Deze wet zorgt onder andere voor:

 • het invoeren van een cumulatiegrond, zodat twee onvoldragen ontslaggronden toch samen er toe kunnen leiden dat een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden;
 • het verlengen van de proeftijd;
 • de verlenging van de totale duur waarbinnen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten (drie jaar);
 • dat de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag verschuldigd wordt;
 • dat de hoogte van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsovereenkomsten verlaagd wordt.

Overige (nieuwe) maatregelen:

 • Geboorteverlof voor partner
  Met de Wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) wil het kabinet dat de partner van de moeder vanaf 2019 in het eerste half jaar na de geboorte recht op zes weken geboorteverlof krijgt. Ook verlengt het kabinet het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders van vier naar zes weken.
 • Compensatie transitievergoeding
  Naar verwachting worden werkgevers met ingang van 1 april 2020 gecompenseerd voor transitievergoedingen verschuldigd bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook gaan kleine werkgevers gecompenseerd worden voor transitievergoedingen bij een ontslag vanwege bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.
 • Zzp’ers
  Er is nieuwe wetgeving in de maak om meer duidelijkheid te verschaffen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Deze nieuwe wet is cruciaal voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.
 • Loon bij ziekte
  Het kabinet wil de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) verkorten naar 52 weken.
 • Pensioenvernieuwing
  Het kabinet wil in overleg met de sociale partners het pensioenstelsel gaan vernieuwen. Zij hoopt hierin op korte termijn de nodige stappen te gaan zetten.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de plannen het kabinet? Of heeft u andere vragen van arbeidsrechtelijke aard? Neem dan contact op met Carin Welters.