Regeerakkoord Rutte III: Wet DBA op de schop

Het is officieel: er komt een einde aan de Wet DBA. Tijdens de formatie is gewerkt aan een nieuw voorstel, de Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze nieuwe wet moet zekerheid bieden aan zzp’ers dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarnaast dient schijnzelfstandigheid nog steeds te worden voorkomen.

Een aantal uitgangspunten voor deze nieuwe wet zijn al wel bekend:

  • Op het moment dat zzp’ers tegen een laag tarief worden ingezet, in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, zal altijd sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Bij dit lage tarief dient u te denken aan 125% van het wettelijke minimumloon, maar er zal voor één tarief worden gekozen om de onderkant af te bakenen.
  • Bij een hoog tarief, in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, wordt voor zzp’ers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen ingevoerd. Vooralsnog wordt met een hoog tarief bedoeld een tarief boven de 75 euro per uur.
  • Voor zzp’ers boven het ‘lage’ tarief zal een ‘opdrachtgeversverklaring’ worden ingevoerd die vooraf duidelijkheid en zekerheid moet geven voor wat betreft de loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen bij de inhuur van zzp’ers.

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

In het regeerakkoord zijn nog meer wijzigingen in het arbeidsrecht te vinden. Lees meer over de wijzigingen en de gevolgen voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Vragen?

Duizelt het u nu al? Wij beantwoorden graag al uw vragen over de uitkomsten van het regeerakkoord en de gevolgen voor de afspraken met uw personeel. Neem contact op met één van de arbeidsrechtjuristen of loonheffingspecialisten van Baker Tilly Employment Advisory.