Regeling MIT R&D samenwerkingsprojecten van start

Tussen 3 juli en 7 september 2017 staat de regeling MIT R&D samenwerkingsprojecten (maximale looptijd project: twee jaar) open voor aanvragen. Samenwerkingsverbanden waarin minimaal twee mkb bedrijven voor gezamenlijke rekening én risico innovatieve producten, processen of diensten ontwikkelen of verbeteren kunnen Europese subsidie krijgen voor de uren en kosten die zij in dit project besteden.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele projectkosten:

     Projectkosten Subsidie
Minimaal €150.000 €50.000
Maximaal €572.000 €200.000,00

De projectkosten mogen bestaan uit:

  • Personeelskosten (uurtarief variërend van € 39,00 tot € 60,00, afhankelijk van de regio waarin de activiteiten hoofdzakelijk plaatsvinden)
  • Kosten van apparatuur en uitrusting
  • Kosten van gebouwen en gronden
  • Kosten van contractonderzoek
  • Algemene projectrelevante kosten en operationele uitgaven

De projecten die subsidie ontvangen zijn gericht op industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling van nieuwe of bestaande producten, processen of diensten. Dit houdt in:

Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling
Planmatig en kritisch (oorspronkelijk) onderzoek Gebruik bestaande kennis en vaardigheden
Opdoen nieuwe kennis en vaardigheden Ontwikkelen en verbeteren
Ontwikkelen en 'aanmerkelijk' verbeteren Technische verbeteringen producten procedés, diensten die 'niet grotendeels vast staan'
Creatieve onderdelen 'complexe' systemen Prototypes representatief voor functioneren onder reële omstandigheden (evt. als commercieel eindproduct)
Prototypes in laboratoriumomgeving of digitale onderzoeksomgeving 'Pilotontwikkeling'
Ontwikkeling 'pilotlijnen' voor validering generieke technologie Demonstratie, testen, validatie

Een van de succesfactoren waarmee in de aanvraag gescoord kan worden is een combinatie van de mate van innovativiteit, de businesscase en de aansluiting bij de Nationale topsectoren, de negen gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven internationaal in excelleert.  De aanvragen worden namelijk beoordeeld op basis van het ‘tender principe’. Dit betekent dat het beschikbare budget wordt verdeeld onder de best scorende projecten net zolang totdat het budget op is.

Meer informatie of inschrijven op de regeling MIT R&D samenwerkingsprojecten? Neem dan contact op met Martin Akcay of uw eigen Baker Tilly adviseur.