Samenwerking onderwijsinstellingen zonder btw

In een besluit heeft de staatssecretaris toegelicht onder welke voorwaarden onderwijsinstellingen samen kunnen werken zonder heffing van btw. Het verstrekken van onderwijs is in veel gevallen vrijgesteld van btw. Indien onderwijsinstellingen samenwerken is in beginsel btw verschuldigd over de onderlinge prestaties. Vanwege het btw-vrijgestelde onderwijs kunnen de onderwijsinstellingen die btw echter niet in aftrek brengen.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad begin dit jaar heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit toegelicht wanneer samenwerkende onderwijsinstellingen geen btw verschuldigd zijn. De onderwijsondersteunende diensten van de samenwerking moeten daarvoor worden aangemerkt als één ondeelbare btw-vrijgestelde onderwijsprestatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als twee onderwijsinstellingen in samenwerking onderwijs aanbieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van docenten van beide instellingen. Indien de onderwijsinstellingen daarbij aanvullende diensten verrichten die voor de samenwerking nodig en gebruikelijk zijn én opgaan in de onderwijsprestatie, dan is op die aanvullende diensten ook de onderwijsvrijstelling van toepassing.

Mocht bij een samenwerking tussen onderwijsinstellingen btw worden berekend over onderlinge diensten, dan bestaat op basis van dit besluit wellicht de mogelijkheid om dit zonder btw te doen. Neem in dat geval contact op zodat we kunnen verkennen welke mogelijkheden er zijn om dit besluit van de staatssecretaris toe te passen en de btw-heffing te beperken.