Schenking vastgoed-bv: vrijstelling overdrachtsbelasting mogelijk?

Goed nieuws voor familiebedrijven die aandelen in een vastgoed-bv willen overdragen aan de volgende generatie. Na een recente uitspraak van de rechter lijkt de weg voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting open te staan.

De overdrachtsbelasting kent onder voorwaarden een vrijstelling als een onderneming wordt overgedragen aan een bepaalde familiegroep en de bedrijfsvoering door die familiegroep wordt voortgezet. Het betreft dan de bedrijfsoverdracht aan kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, of hun echtgenoten.

Naar de letter van de wet geldt deze vrijstelling niet als de onderneming wordt gedreven in een BV. Op grond van o.a. de wetsgeschiedenis oordeelt de rechtbank dat desondanks de vrijstelling van overdrachtsbelasting toch van toepassing is. Dat betekende dat de belanghebbende in die procedure geen 6% overdrachtsbelasting verschuldigd was over het vastgoed in de vastgoed-bv met een waarde van € 5.966.000. Dat bespaarde belanghebbende derhalve € 359.760.

In de procedure bij de rechtbank stond vast dat er sprake was van een onderneming. In de praktijk blijkt dat vastgoedexploitatie niet snel een onderneming vormt. Van een onderneming is pas sprake als het geheel van werkzaamheden kwantitatief en kwalitatief van dien aard is, dat sprake is van méér dan normaal vermogensbeheer.

De weg naar de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting lijkt open te staan, maar is niet eenvoudig. Het is ook nog niet duidelijk of de Belastingdienst in hoger beroep gaat tegen de rechtbankuitspraak. Raadpleeg uw Baker Tilly Adviseur voor uw mogelijkheden.