Strengere controle op gegevens van importtransacties

De Europese Commissie heeft 30 november 2017 nieuwe instrumenten gepresenteerd om het btw-stelsel in de EU fraudebestendiger te maken. Door deze nieuwe regels kunnen de Europese belasting- en douaneautoriteiten makkelijker en sneller informatie en inlichtingen uitwisselen. Het doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium actie te ondernemen om een (beginnende) fraude de pas af te snijden.

Een van de belangrijkste maatregelen is het delen van gegevens over importtransacties van goederen vanuit non-EU landen. Denk daarbij aan de douanewaarde, de classificatie van de producten, de gehanteerde invoerrechten en het btw-nummer van de leverancier/importeur en de EU-afnemer.

Fraudegevoelige douaneregelingen

Bepaalde douaneregelingen binnen de EU zijn momenteel zeer gevoelig voor btw-fraude. Onder een bijzondere douaneregeling kunnen goederen uit non-EU landen de EU binnenkomen via een andere lidstaat en vervolgens zonder btw worden doorgevoerd naar een EU-eindbestemming. De btw wordt onder die douaneregeling pas geheven als de goederen hun EU-eindbestemming bereiken. Van deze regeling wordt op grote schaal misbruik gemaakt op het gebied van de btw.

Artikel 23 vergunning veelvuldig ingezet

In Nederland wordt minder gebruik gemaakt van deze bijzondere douaneregeling, maar in plaats daarvan wordt wel massaal gebruik gemaakt van de zogenaamde artikel 23 vergunning. Deze bepaalt dat de betaling van import-btw wordt verlegd van het importmoment naar de binnenlandse btw-aangifte. Met name fiscaal vertegenwoordigers maken hier gebruik van, waardoor de genoemde maatregelen ook voor deze groep dienstverleners impact kan hebben.

Douanecontroles onvoldoende

Ook op het gebied van douanerechten is gebleken dat op grote schaal wordt gefraudeerd bij importtransacties. Volgens een verslag van de Europese Rekenkamer uit 2016 worden de huidige douanecontroles niet doeltreffend toegepast. Goederen uit non-EU landen worden onderworpen aan douanecontroles voordat zij binnen de EU in het vrije verkeer worden gebracht.

Praktijkvoorbeelden ontduiking douanerechten

In de praktijk blijken importeurs echter opzettelijk de verschuldigde douanerechten te verminderen of te ontduiken door bijvoorbeeld een lagere douanewaarde op te geven, een onjuist land van herkomst aan te geven of een productclassificatie met een lager invoerrecht te hanteren. Importeurs verhullen de daadwerkelijke herkomst van de goederen bijvoorbeeld via een overslag in een tussenland. Zij slaan de goederen tijdelijk op en verschepen de goederen vervolgens met valse documentatie naar de EU. Frauduleuze importeurs ontduiken daarnaast douanerechten door onjuiste (lage) douanewaardes op te geven: door onder een bepaalde waarde te blijven, zijn die goederen dan onterecht vrijgesteld van douanerechten. Door het ontbreken van controles hebben dit type aankopen (veelal e-commerce aankopen) dus jarenlang geleid tot te lage betalingen van douanerechten.

Internationale informatie-uitwisseling legt btw-fraude aan banden

Voor alle deze importsituaties wordt de informatie-uitwisseling tussen de belastingdienst en de douane, en de Europese belastingautoriteiten onderling versterkt en aangescherpt. Daarnaast worden de gegevens van importtransacties sneller gedeeld en geverifieerd.

Maakt uw organisatie gebruik van een import supply chain structuur met de import van producten vanuit non-EU landen? Geef dan aandacht aan uw eigen importproces en de complianceaspecten die daarbij horen. Weet u bijvoorbeeld welke dienstverlener uw importaangiftes verzorgt? Hoe de douanewaarde van uw producten wordt bepaald? En hoe de btw-heffing plaatsvindt bij import? Door zicht te krijgen op deze processen kunt u naheffingen van import-btw en douanerechten voorkomen en de kans op betrokkenheid bij fraudestructuren verminderen.