Subsidieregeling Praktijkleren: overheid biedt voorschot

Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis wordt met de subsidieregeling Praktijkleren de mogelijkheid geboden om een voorschot aan te vragen voor reeds gemaakte kosten voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Op deze manier hoopt de overheid dat de praktijkleerplaatsen blijven bestaan. De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, of een student.

Normaliter kan in de maand juni een subsidieaanvraag worden ingediend voor het daaropvolgende schooljaar en vindt achteraf de definitieve vaststelling en betaling van het subsidiebedrag plaats. Nu kan al in de laatste week van mei 2020 bij het loket voor de Subsidieregeling Praktijkleren een voorschot worden aangevraagd.

Voorwaarden

Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en heeft betrekking op de periode van de start van het schooljaar tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. De aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer BBL-studenten heeft begeleid. In verband met de uitvoerbaarheid geldt de voorschotregeling niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s.

Verrekening met definitieve subsidie

Op het moment dat een voorschot wordt aangevraagd, ontstaat de verplichting om uiterlijk op 16 september 2020 (om 17.00 uur) een definitieve aanvraag voor de subsidiepraktijkleren in te dienen. Het uitgekeerde voorschot bedrag wordt dan verrekend met de definitieve subsidie. Indien er géén definitieve aanvraag wordt ingediend, zal het voorschot worden teruggevorderd.

Gedwongen sluiting

Nu is al bekend gemaakt dat voor werkgevers die te maken hebben (gehad) met een gedwongen sluiting tot en met 19 mei 2020, het RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering brengt op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Praktijkleren? Of wilt u hulp bij het aanvragen van het voorschot Subsidiepraktijkleren? Neem dan contact op met Dennis Heij van Employment Advisory.