Tandpasta’s en zonnebrandmiddelen: 6% btw

De verkoop van tandpasta’s en zonnebrandmiddelen kan belast zijn met 6% btw. Onder voorwaarden worden tandpasta’s en zonnebrandmiddelen namelijk aangemerkt als geneesmiddelen. Lees wat dit voor u betekent!

De achtergrond en procedure

De belastingplichtige – een ondernemer in de detailhandel – die bij de Hoge Raad kwam, berekende het normale btw-tarief (nu: 21%) over de verkoop van tandpasta’s en zonnebrandmiddelen. Hij maakte bezwaar tegen de eigen aangifte en stelde dat het lage btw-tarief (nu: 6%) van toepassing is. Gerechtshof Amsterdam besliste op 28 mei 2015 dat de tandpasta’s noch de zonnebrandmiddelen als geneesmiddel kunnen worden aangemerkt. Gevolg: de verkoop is belast met het normale btw-tarief. Het Gerechtshof vindt voor de kwalificatie als ‘geneesmiddel’ namelijk van belang dat de producten op basis van hun therapeutische werking (toedieningscriterium) dan wel op basis van hun prestatie (aandieningscriterium) als zodanig kunnen worden aangemerkt.

Op 16 november 2016 heeft de Hoge Raad in deze procedure nu toch anders geoordeeld.

Geneesmiddel

De Hoge Raad oordeelt nu dat tandpasta’s en zonnebrandmiddelen geneesmiddelen zijn, mits de verpakking is voorzien van een melding dat de producten geschikt zijn voor en behulpzaam zijn bij het voorkomen van ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens.
Dan is namelijk sprake van een geneesmiddel in de zin van de Geneesmiddelenwet, waardoor de verkoop belast is met 6% btw. Voor de tandpasta’s betekent dit dat deze fluoride moeten bevatten. De zonnebrandmiddelen moeten zijn voorzien van een UVA/UVB-filter.

Gevolgen voor de praktijk

Deze uitspraak heeft naar onze mening positieve gevolgen voor (met name) ondernemers in de detailhandel die tandpasta’s en zonnebrandmiddelen verkopen. Wij adviseren u voor uw producten in dit segment na te gaan of de verpakking op enigerlei wijze melding maakt van de therapeutische of profylactische werking dan wel of de genoemde stoffen er in zitten. Twijfelt u hierover? Neem dan contact met ons op.

Voor producten waarvoor dit geldt, kunt u vanaf nu 6% btw berekenen en voldoen aan de Belastingdienst. Dat betekent dat u 6/106e van de verkoopprijs aan btw bent verschuldigd in plaats van 21/121e. Dat scheelt bijna 12% van de verkoopprijs. Wij bekijken graag met u wat dit voor het verleden betekent. Wij adviseren in ieder geval bezwaar te maken tegen de laatste ingediende aangifte. Staan nog oudere tijdvakken open (bijvoorbeeld vanwege een bezwaarprocedure), dan kunt u onder voorwaarden ook voor verkopen in het verleden het lage tarief toepassen. Dit moet zorgvuldig worden bekeken.

Wilt u meer weten over het btw-tarief bij de verkoop van geneesmiddelen? Download de flyer of neem contact op met ons.