Transitievergoeding verschuldigd bij deeltijdontslag?

Het doel van de transitievergoeding is om werknemers compensatie te geven voor het ontslag én om de transitie naar ander werk gemakkelijker te maken. De vraag is echter of een werknemer recht heeft op volledige transitievergoeding als een arbeidsovereenkomst voor de helft wordt opgezegd. De Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt namelijk geen onderscheid tussen volledig of deeltijdontslag. De kantonrechter in ’s-Hertogenbosch oordeelde onlangs in een zaak dat bij deeltijdontslag een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd is.

In deze rechtszaak claimt een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst vanwege een reorganisatie wordt gehalveerd (van 40 naar 20 uur), recht te hebben op een volledige transitievergoeding. Er is immers aan alle wettelijke vereisten voldaan. Het dienstverband heeft minimaal 24 maanden geduurd en de werkgever heeft het opgezegd. De werkgever is van mening geen transitievergoeding verschuldigd te zijn, want ondanks dat arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, krijgt de werknemer aansluitend een nieuw dienstverband, alleen voor minder uren.

Recht op transitievergoeding

De wet maakt geen onderscheid tussen volledig of deeltijdontslag. Wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd of ontbonden, dan heeft de werknemer volgens de Wwz recht op de transitievergoeding als aan de vereisten is voldaan. Toch oordeelt de kantonrechter ’s-Hertogenbosch dat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met lagere urenomvang, slechts voor het verlies aan uren recht op de transitievergoeding bestaat.

Deeltijdontslag

De rechter overweegt dat een strikte lezing van de wet impliceert dat de nieuwe arbeidsovereenkomst niet van invloed is op het recht op een transitievergoeding. Ook de parlementaire geschiedenis van de Wwz gaat niet in op de eventuele gevolgen voor de hoogte van de transitievergoeding in het geval van een deeltijdontslag. De rechter kijkt dan ook naar de bedoeling van de wet en geeft vervolgens een eigen uitleg. Met het oog op deze bedoeling oordeelt de rechter dat de werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, naar rato van de daadwerkelijke vermindering van het dienstverband.

Gedeeltelijke transitievergoeding

U dient er als werkgever dus rekening mee te houden dat wanneer u de arbeidsovereenkomst (van tenminste 24 maanden) gedeeltelijk opzegt of laat ontbinden de werknemer in principe recht heeft op een gedeeltelijke transitievergadering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over transitievergoeding bij ontslag? Of wilt u informatie over uw rechten en plichten als werkgever bij ontslag van een van uw werknemers, neem dan gerust contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.