Uitbetalen vakantiedagen na twee jaar ziekte

Werkgevers doen er goed aan ook zieke werknemers te stimuleren hun vakantiedagen op te nemen. Zo wordt voorkomen dat als de loondoorbetalingsplicht eindigt alsnog over vakantiedagen afgerekend moet worden. Een zieke werknemer die vakantiedagen opneemt, nadat de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte geëindigd is, heeft over die vakantiedagen gewoon recht op loon. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te Zaanstad. Het feit dat de loondoorbetalingsplicht na twee jaar eindigt, doet dus niet af aan het recht op loon tijdens vakantie.

In deze zaak was de werknemer bij de werkgever in dienst als glaszetter. De werknemer raakt arbeidsongeschikt en herstelt niet meer. Twee jaar later eindigt de wettelijke plicht van de werkgever om het loon door te betalen. De werknemer blijft nog 1,5 jaar in dienst en  tot 1 februari 2017. De werknemer neemt in die periode zijn nog openstaande tegoed aan vakantiedagen op. De werkgever weigert echter de werknemer tijdens deze vakantie loon te betalen.

Werkgever weigert uitbetaling loon

De werkgever is van mening dat de loondoorbetalingsplicht na twee jaar arbeidsongeschiktheid is geëindigd. Het opnemen van vakantie brengt daar volgens de werkgever geen verandering in. De werknemer claimt dat hij recht heeft op loon tijdens die vakantie en stapt naar de rechter.  

Recht op vakantieloon

De kantonrechter geeft aan dat volgens de wet gedurende vakantie recht hebben op loon. Zieke werknemers nemen dan weliswaar geen vrijaf  van het werk, maar wel van hun re-integratieverplichtingen.

Doorbetaling loon  

Volgens Europese regelgeving en jurisprudentie heeft een zieke werknemer recht op vakantie. De wetgeving bepaalt ook dat een werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid moet hebben om van dit recht gebruik te maken. Daarbij mag niet de voorwaarde worden gesteld dat daadwerkelijk is gewerkt. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie is vakantieloon bedoeld om de werknemer tijdens vakantie in een situatie te plaatsen die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens gewerkte periodes. De kantonrechter leidt hieruit af dat de werknemer aanspraak heeft op doorbetaling van loon over de door hem opgenomen vakantiedagen en wijst de vordering van de werknemer toe.

Hoogte loon

De vraag is hoe hoog het loon is, dat tijdens vakantie in het derde ziektejaar moet worden doorbetaald? In de praktijk wordt in het eerste jaar van ziekte vaak 100% van het loon doorbetaald, om in het tweede jaar terug te gaan naar 70% van het loon. De kantonrechter zet eerdere jurisprudentie voort door te oordelen dat over de genoten vakantiedagen 100% van het oorspronkelijk overeengekomen loon moet worden doorbetaald.

Vragen?

Heeft u ook langdurig zieke werknemers? En wilt u met ons van gedachten wisselen over hoe u bovenstaande situatie kunt voorkomen? Of heeft u vragen over uw rechten en plichten bij (langdurig) zieke werknemers? Neem dan contact op met Marjan Veuger-Hakze of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten van Employment Advisory.