Update TP-regels: staatssecretaris publiceert nieuw Verrekenprijsbesluit

Belastingplichtigen moeten bij onderlinge transacties rekening houden met verrekenprijzen, ook wel bekend als ‘transfer pricing‘. De winsttoerekeningsregels en methodieken van transfer pricing zijn vastgelegd in verschillende wetten en besluiten, waaronder in het Verrekenprijzenbesluit. Staassecretaris Van Rij heeft onlangs een nieuw Verrekenprijzenbesluit gepubliceerd. De aangepaste regelgeving kan invloed hebben op uw transacties en winsttoerekening.

Het Verrekenprijzenbesluit

Prijzen (en winsten) moeten op basis van zakelijke voorwaarden worden vastgesteld. Dit is het uitgangspunt voor wat we ‘Transfer Pricing’ noemen, of in het Nederlands ‘verrekenprijzen’. De methoden en technieken die bij Transfer Pricing worden toegepast, zijn in verschillende (internationale) bronnen beschreven. Zo heeft bijvoorbeeld de OESO internationale richtlijnen ontwikkeld, die door veel belastingautoriteiten worden gebruikt.

Het Verrekenprijzenbesluit (hierna: Besluit) is één van de bronnen waarin de methodiek van (Nederlandse) transfer pricing is beschreven. In het Besluit geeft de staatssecretaris bijvoorbeeld aan hoe door de Nederlandse Belastingdienst met bepaalde thematiek wordt omgegaan. Het Besluit is daarmee op sommige vlakken een verduidelijking van het standpunt van de staatssecretaris met betrekking tot beleid dat elders is beschreven.

Belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe Besluit bevat een aanpassing van de onderdelen over financiële transacties, waarbij leningen, dienstverleningslichamen, cash pooling, garanties en captives aan de orde komen. Ook is het onderdeel over dienstverlening in concernverband aangepast. Verder gaat de staatssecretaris in op de vraag hoe overheidssteunmaatregelen (met name naar aanleiding van de COVID-19-pandemie) van invloed zijn op de voorwaarden die partijen in hun onderlinge rechtsverhoudingen hanteren en welke fiscale gevolgen hier mogelijk aan vast zitten.

Tot slot zijn er in het nieuwe Besluit tekstuele wijzigingen aangebracht waardoor de gebruikte terminologie beter aansluit bij de bewoording van de OESO-richtlijnen (per 2022) en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Is uw transfer pricing beleid nog up-to-date?

Er is de afgelopen jaren ook op het vlak van Transfer Pricing veel veranderd. Deze wijzigingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Nieuwe omstandigheden (internationale ontwikkelingen, ontwikkelingen op de markt, in uw onderneming of binnen uw structuur) en nieuwe regelgeving (zoals dit aangepaste Besluit) kunnen aanleiding geven om uw processen, prijzen en rekenmethodieken weer eens tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen en te optimaliseren.

Wilt u weten of het nieuwe Verrekenprijsbesluit gevolgen heeft voor uw transfer pricing beleid en bedrijfsvoering? Heeft u hulp nodig bij het bepalen en vastleggen van uw transfer pricing beleid? Of heeft u andere vragen op het vlak van Transfer Pricing? Neemt u dan contact op met onze Transfer Pricing Desk. Onze adviseurs bespreken graag hoe wij u van dienst kunnen zijn.