Vakantiedagen meenemen naar 2017

Er zullen binnen uw onderneming vast en zeker werknemers zijn die niet al hun vakantiedagen hebben opgenomen in 2016. Mag de werknemer deze dagen meenemen naar 2017? Komen deze dagen te vervallen? Of mogen de dagen uitbetaald worden? Hoe zit het ook al weer.

Verbod meenemen vakantiedagen

Als een werknemer niet al zijn opgebouwde vakantiedagen heeft opgenomen, mag hij deze dagen meenemen naar het volgende jaar. Vaak bevatten bedrijfsreglementen een bepaling waarin het meenemen van vakantiedagen wordt verboden of beperkt. Een dergelijke bepaling is niet geldig. De dagen komen in beginsel niet te vervallen (het is aan de werknemer hier een issue van te maken) en ook uitbetaling is niet altijd mogelijk.

Verjaren

De vakantiedagen die een werknemer meeneemt naar een volgend jaar zijn overigens niet onbeperkt geldig. Indien de meegenomen vakantiedagen wettelijke vakantiedagen betreffen, vervallen die dagen na juni van het nieuwe jaar. Indien het bovenwettelijke vakantiedagen betreffen, verjaren die dagen pas na vijf jaar.

Een uitzondering op de vervaltermijn van zes maanden voor de wettelijke vakantiedagen geldt op het moment dat de werknemer buiten zijn eigen schuld om de vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen. In dat geval verjaren die dagen pas na vijf jaar.

Uitbetaling vakantiedagen

Opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen mogen slechts (tijdens dienstverband) worden uitbetaald voor zover het gaat om bovenwettelijke dagen en voor zover dit op verzoek van de werknemer plaatsvindt. Wettelijke vakantiedagen mogen tijdens het dienstverband niet worden uitbetaald, ook niet op verzoek van werknemer.

Zorg voor gedegen registratie vakantiedagen

Om een stuwmeer aan vakantiedagen te voorkomen of te beperken is het raadzaam om gedurende het jaar uw werknemers te stimuleren vakantiedagen op te nemen. Lukt het niet om alle vakantiedagen te laten opnemen, dan gaan deze dagen mee over naar het volgende jaar. Eventueel kunt u vragen of de werknemer bovenwettelijke vakantiedagen zou willen laten uitbetalen. Ook het bijhouden van een gedegen vakantiedagenregistratie is raadzaam om zo het verval van vakantiedagen inzichtelijk te maken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.