Van kantoor naar woning: btw of overdrachtsbelasting?

Bent u als verkoper, ontwikkelaar of aannemer bezig met de transformatie van een kantoorpand naar een woning? Dan zijn er vaak mogelijkheden om de heffing van btw of overdrachtsbelasting te beperken. De vraag is namelijk of een btw-vrijstelling geldt en of sprake is van 2% of 6% overdrachtsbelasting. U kunt de investeringsruimte voor de transformatie van kantoorpanden naar woningen vergroten door de fiscale gevolgen vóóraf goed in kaart te brengen.

Nieuwbouw belast met btw

Bij elk project moet allereerst bepaald worden of sprake is van nieuwbouw. Een ingrijpende transformatie van een kantoorpand naar een woning kan, vanuit btw-oogpunt, leiden tot een ‘nieuw gebouw’. Is er sprake van nieuwbouw, dan is de levering van dat gebouw belast met btw. Elke situatie is echter anders, per transformatie moet dan ook worden vastgesteld of sprake is van nieuwbouw. Volgens jurisprudentie is bijvoorbeeld geen sprake van nieuwbouw als de fundering en buitenmuren van het gebouw behouden blijven. In die situatie is de overdracht van het gebouw niet belast met btw.

Overdrachtsbelasting: 2% of 6%

Als geen sprake is van nieuwbouw, is de overdracht belast met overdrachtsbelasting. Voor de hoogte van de overdrachtsbelasting is het van belang of sprake is van de overdracht van een woning. Voor woningen geldt 2% overdrachtsbelasting, voor overig vastgoed 6%. Bij de transformatie van een kantoorpand naar een woning is de vraag hoe ver het verbouwproces moet zijn om te kunnen spreken van een woning. De Belastingdienst spreekt in de praktijk pas van een woning bij oplevering. 

Meer informatie 

De transformatie van kantoorpanden naar woningen roept voor de btw en overdrachtsbelasting veel vragen op. Een uitgebreide toelichting vindt u in het Vastgoedjournaal . Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan dit artikel of neem contact met ons op om te informeren naar de fiscale gevolgen voor uw situatie.