Vaststelling NOW-subsidie: welk accountantsproduct bij uw aanvraag?

Het verzoek om vaststelling van de NOW-subsidie (NOW 1.0) moet in veel gevallen samen met een accountantsproduct of een derdenverklaring. Daarmee wordt bedoeld een verklaring van een derde deskundige, een samenstellingsverklaring of een assurancerapport met een beperkte mate of redelijke mate van zekerheid. Bij het bepalen óf een verklaring moet worden bijgevoegd en zo ja, welk accountantsproduct van toepassing is, zijn twee vragen van belang: voldoet de onderneming aan de criteria voor controleplicht van de jaarrekening en wat is de omvang van de subsidie?

Beide vragen moeten beantwoord worden op het niveau van de groep. Als de onderneming die de NOW-subsidie aanvraagt, behoort tot een groep in de zin van de NOW (concernbegrip) dan moeten alle aanvragen binnen die groep bij elkaar opgeteld worden om de omvang van de subsidie te bepalen.

Controleplicht

Ook bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een controleplicht geldt dat het gaat om het voldoen aan de criteria van de controleplicht voor de gehele groep. Als er sprake is van meerdere aanvragen binnen de groep, dan geldt dat bij elke aanvraag tot vaststelling eenzelfde type accountantsproduct moet worden verstrekt.

Welk accountantsproduct?

Vul onderstaand schema in om te achterhalen welk accountantsproduct op uw aanvraag tot vaststelling van NOW-subsidie van toepassing is.

powered by Typeform

Rol van de accountant

De collega’s van Bureau Vaktechniek bij Baker Tilly gaan in twee video’s dieper in op de NOW-regeling en de rol van de accountant. Anton Lok geeft een algemene toelichting op de NOW-regeling en de kaders voor de rol van de accountant. Jonathan Stam legt het loonbegrip, omzetbegrip en concernbegrip uit.