Veranderd werkpatroon voor expats door corona; drie situaties uitgelegd

Het land waar je als expat je werkzaamheden uitvoert, kan bepalen waar je loon belast is. Door het coronavirus werken veel werknemers nu vanuit huis. Voor veel expats betekent dit dat ze momenteel werken vanuit een ander land dan het land waar hun werkgever is gevestigd, en waar ze normaal gesproken (het grootste deel van) hun werkzaamheden verrichten. In dit bericht behandelen we de mogelijke veranderingen in de fiscale en sociale zekerheidspositie van expats in drie specifieke situaties.

1. Ik werk in een ander land dan waar mijn werkgever is gevestigd

Over het algemeen geldt, dat als je een werkgever hebt in een ander land dan het land waar je woont, het recht om belasting te heffen over het loon wordt verdeeld tussen die twee landen. Het deel van het loon dat betrekking heeft op werkdagen die worden uitgeoefend in het land waar je werkgever is gevestigd, is in dat land belastbaar. De werkzaamheden buiten dat land (in derde landen of je woonland) zijn belastbaar in het woonland. Door de huidige situatie werk je waarschijnlijk meer vanuit huis, in het land waar je woonachtig bent. Hierdoor wordt een groter deel van je loon ook belast in dat land, in plaats van in het land waar je werkgever is gevestigd.

2. Ik ben meer dan 183 dagen in een derde land aanwezig

Het kan voorkomen dat je, als gevolg van een door het coronavirus veranderd werkpatroon, meer dan 183 dagen in een jaar of een periode van 12 maanden in een derde land (niet zijnde het land waar je werkgever is gevestigd of waar je woont) verblijft. Dit kan ertoe leiden dat het loon dat betrekking heeft op werkdagen die in het derde land worden uitgeoefend, in dat land belastbaar is.

3. Wat als mijn uitzending vertraging oploopt?

Ga je vanwege een uitzending verhuizen naar Nederland, dan kan het uitstellen van de verhuizing ook gevolgen hebben voor je fiscale positie. Stel, het was de bedoeling om op 15 maart 2020 naar Nederland te verhuizen om voor een Nederlandse werkgever te gaan werken. Door het coronavirus is je verhuizing naar Nederland vertraagd, maar je werkzaamheden voor de Nederlandse werkgever vangen wel op 15 maart 2020 aan. Voorlopig oefen je je werkzaamheden uit op afstand vanuit je land van herkomst. In deze situatie zou dit betekenen dat het loon van de Nederlandse werkgever tot het moment dat je daadwerkelijk naar Nederland verhuist, waarschijnlijk in het land van herkomst belast is.

Hoe zit het met mijn sociale zekerheidspositie?

Een veranderd werkpatroon kan niet alleen je belastingpositie beïnvloeden, maar ook je sociale zekerheidspositie. Als je nu werkt in een land waar je normaal gesproken niet (of weinig) werkt, dan kan dit van invloed zijn op jouw sociale zekerheidspositie.

De Sociale Verzekeringsbank heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat de sociale zekerheidspositie van inwoners die over de grens (maar in de EU, EER of Zwitserland) werken niet zullen wijzigen. Als je dus beschikt over een A1 verklaring mag je er op dit moment van uit gaan dat jouw sociale zekerheidspositie niet wijzigt. Wel houdt de Sociale Verzekeringsbank een slag om de arm door te stellen dat het gewijzigde werkpatroon in de toekomst mogelijk alsnog kan resulteren in een gewijzigde sociale zekerheidspositie mochten de maatregelen rondom het coronavirus langer duren.

Indien jouw werkpatroon deels ziet op landen buiten de EUR, EER of Zwitserland, laat je dan adviseren over de vraag of je sociale zekerheidspositie wordt beïnvloed.

Tenslotte

In dit bericht hebben we geprobeerd de mogelijke gevolgen van een veranderd werkpatroon in verschillende situaties te beschrijven. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies, voor elk persoon kunnen de daadwerkelijke gevolgen pas worden bepaald nadat alle details van de specifieke situatie bekend zijn en de toepasselijke regelgeving is bekeken.

Wilt u meer weten over uw huidige fiscale en sociale zekerheidspositie of wilt u meer informatie over de 30% regeling of vergunningen, neem dan gerust contact op met Johan Flohr ([email protected]) of Karin Herman -Droog ([email protected]) van Employment Advisory. Voor andere corona-gerelateerde vragen verwijzen wij u graag naar onze corona helpdesk: 038 425 86 00.