Verlaagd tarief overdrachtsbelasting; een woonhuis blijft een woonhuis, ook bij ander gebruik

De Hoge Raad heeft in zijn arresten van 24 februari 2017 een toetsingskader gegeven voor de vraag of sprake is van een woning voor de toepassing van het verlaagde tarief (2%) in de overdrachtsbelasting. Beoordeeld moet worden of de betreffende onroerende zaak op het moment van de verkrijging naar zijn aard bestemd is om te worden bewoond.

Kwalificatie woning

Uit deze arresten blijkt dat voor de vraag of een onroerende zaak ‘naar zijn aard is bestemd om te worden bewoond’, eerst moet worden gekeken naar het doel waarvoor de onroerende zaak oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. Bij verbouwingen om het gebouw geschikt te maken voor een ander gebruik, blijft de aard van het gebouw een woning indien niet meer dan beperkte aanpassingen nodig zijn om het weer voor bewoning geschikt te maken. De publiekrechtelijke bestemming wordt pas relevant bij twijfel over de aard van de onroerende zaak. Het feitelijk gebruik en het voorgenomen toekomstig gebruik is niet van belang.

Belastingtarief woningen

Als een voormalige woning wordt verkregen is in beginsel 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit geldt ook als het gebouw bij de levering in gebruik is als kantoor en na de levering nog steeds als kantoor in gebruik blijft. Vereist is wel dat het gebouw als woning is ontworpen en gebouwd, en dat slechts beperkte aanpassingen nodig zijn om er weer een woning van te maken.

Transformatie naar woning

Bij transformaties van kantoren of fabriekspanden tot woningen is het van belang om te weten vanaf welk moment er sprake is van een woning. Met andere woorden: hoever moet de verbouwing zijn gevorderd om te kunnen spreken van een woning? De vraag is voorts of op datzelfde tijdstip sprake is van een met btw-belaste prestatie, omdat de woning kwalificeert als een nieuwbouwwoning.
Wij merken op dat de jurisprudentie ten aanzien van de transformaties nog in ontwikkeling is. Hierover zal de Hoge Raad dus nog moeten oordelen.