Verrekenen min-uren, mag dat zomaar?

In veel sectoren wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid om tijdelijk meer uren dan de overeengekomen arbeidsuren te werken en daarmee plus-uren op te bouwen. Of juist tijdelijk minder dan de overeengekomen arbeidsuren te werken en daarmee min-uren op te bouwen. De plus-uren neemt de werknemer dan op door in rustigere tijden minder te werken en het min-uren saldo slinkt doordat de werknemer in tijden van drukte meer uren werkt. Ongeacht het aantal feitelijk gewerkte uren, ontvangt de werknemer steeds het salaris dat overeenkomt met de contractuele arbeidsuren. Maar het verrekenen van die min-uren, mag dat zomaar?

Openstaand saldo bij einde dienstverband

Maar wat als het dienstverband eindigt en de werknemer op dat moment een min-uren saldo heeft ? Feitelijk heeft de werknemer dan loon ontvangen voor uren die niet zijn gewerkt. Mag een werkgever die min-uren dan in de eindafrekening verrekenen? Als er een cao van toepassing is, wordt daarin vaak bepaald hoe er met plus- en min-uren moet worden omgegaan.

Uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt echter dat een werkgever wel gehouden is om de werknemer inzicht te geven in het saldo openstaande plus- of min-uren en de werknemer hier maandelijks op moet wijzen (met name als er sprake is van min-uren) om überhaupt tot verrekening over te kunnen gaan.

In de hierboven genoemde zaak had de werkneemster op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde een min-uren saldo van 108,5 uur opgebouwd. De werkgever verrekende het hiermee corresponderende loon van € 1.165,50 bruto in de eindafrekening. De werkneemster heeft zich hiertegen verzet en is een rechtszaak begonnen. In hoger beroep oordeelt het Hof uiteindelijk dat een werkgever de verplichting heeft om een werknemer deugdelijk te informeren over een plus- of min-uren saldo. Dit kan bijvoorbeeld via de loonstrook. Wanneer een werkgever niet aan deze verplichting voldoet, mag een min-uren saldo niet in de eindafrekening worden verrekend volgens het Hof.

Informatieplicht

Kortom, maakt u als werkgever gebruik van plus- en min-uren, zorg dan dat u uw werknemers minimaal maandelijks over het desbetreffende saldo informeert. Dat kan door het saldo op de loonstrook te vermelden of – beter nog – door het actuele saldo zichtbaar te maken in een digitale salarisomgeving van de werknemer. Dit is onder andere mogelijk in Nmbrs, het salarisverwerkingssysteem waar u gebruik van maakt als u uw salarisadministratie door Baker Tilly laat doen.

Meer weten?

Heeft u vragen over (het beperken van) de opbouw en verrekening van plus- en min-uren of bent u op zoek naar een betrouwbare en adequate salarisdienstverlener, neem dan gerust contact op met Jolijn van den Bosch (Senior Arbeidsrechtjurist) of Dennis Heij (Manager Payroll Services).