Verruiming concernbepaling

De NOW-regeling, die ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wordt, is naar aanleiding van een vorige week daartoe ingediende motie, versoepeld.

Eerder konden ondernemingen alleen als concern een beroep doen op de NOW-regeling in het geval de totale omzet 20% lager lag dan in 2019. De omzetdaling van de hele groep was de basis van de NOW subsidie. Dit kon er echter toe leiden dat een concern, waarvan een werkmaatschappij ernstig verlies leed, maar op groepsniveau minder dan 20% omzet derfde, niet voor de NOW subsidie in aanmerking kon komen.

Met de verruiming van de concernbepaling wordt het nu voor concerns die met een dergelijke situatie werden geconfronteerd, toch mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen NOW subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling op werkmaatschappij-niveau. Aan deze mogelijkheid worden wel extra voorwaarden verbonden:

  • Zo moeten concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  • Een andere voorwaarde is dat een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers in dienst met de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden), en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers (OR/pvt), een akkoord bereikt over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
  • Verder moeten concerns met zogenaamde personeel-bv’s altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel immers samen. Op het niveau van werkmaatschappijen van deze concerns is deze koppeling afwezig. De loonsom zit bij de personeels-bv en de omzet zit bij de andere werkmaatschappijen. Een werkmaatschappij kan dus alleen zijn omzetdaling rapporteren voor de loonheffingennummers die binnen zijn werkmaatschappij vallen. Accountants kunnen hier onderzoek naar doen.
  • Tenslotte worden met het oog op het beperken van strategisch gedrag een aantal voorwaarden en waarborgen voorgesteld. In de nog uit te werken standaarden van accountants zal dit nader worden gedefinieerd.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, of heeft u hulp nodig met de aanvraag, dan kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van Baker Tilly of met een van de consultants van Employment Advisory. Heeft u andere ondernemersvragen naar aanleiding van de corona crisis? Bel dan gerust met onze corona helpdesk. Deze is van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 20.00 uur bereikbaar via 038 425 86 00. Onze specialisten staan voor u en uw onderneming klaar in deze hectische tijd.