Voorkom belastingrente

Bij oplegging van een aanslag inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) is de kans aanwezig dat de Belastingdienst belastingrente in rekening brengt. Het percentage van de belastingrente is hoog: 4% (bij een aanslag IB) en 8% (bij een aanslag VPB).

Indien u op een aanslag IB of VPB 2016 een bedrag moet betalen, wordt over het te betalen bedrag belastingrente in rekening gebracht. De periode waarover belastingrente wordt berekend loopt vanaf 1 juli 2017 tot zes weken na de dagtekening van de aanslag 2016.

Dagtekening

De dagtekening van de aanslag kan later zijn dan de datum waarop u de aanslag ontvangt. Het is denkbaar dat uw adviseur een digitaal afschrift van de aanslag 2016 ontvangt (kort) vóór 1 juli 2017, terwijl de aanslag 2016 is gedagtekend (kort) na 1 juli 2017. Baker Tilly N.V. voert momenteel een procedure voor de Hoge Raad over de redelijkheid van belastingrente in de situatie dat de dagtekening van de aanslag na 1 juli is, maar de bekendmaking vóór 1 juli.

Betalen van rente voorkomen?

Als u geen belastingrente wil betalen, zorg dan dat uw aangifte tijdig is ingediend of dat tijdig om een juiste voorlopige aanslag is verzocht.

Indien de aangifte IB of VPB 2016 vóór 1 april 2017 is ingediend, dan wel een verzoek om een voorlopige aanslag IB of VPB 2016 vóór 1 mei 2017 is ingediend, wordt geen belastingrente in rekening gebracht.

Wilt u dus voorkomen dat u belastingrente moet betalen, dan heeft u nog enkele weken om een voorlopige aanslag IB of VPB 2016 aan te vragen. Snelle actie is dan vereist!