Voorlopig Pensioenakkoord 2019

Kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties hebben op 4 juni jl. een principeakkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Met dit principeakkoord wordt getracht een duurzaam pensioenstelsel te ontwikkelen. Het pensioenakkoord beoogt eerder perspectief te bieden op een koopkrachtig pensioen, pensioen transparanter en persoonlijker te maken en beter aan te sluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Wijzigingen op een rij

Het akkoord is nog niet definitief. Op 14 juni konden de leden van de vakbonden stemmen over het akkoord, zij stemden in. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer volgen nog. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste beoogde wijzigingen:

 • AOW-leeftijd minder snel omhoog
  In 2020 en 2021 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna zal de AOW-leeftijd in 2022 stijgen naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar.
 • Aanpassing koppeling AOW-leeftijd aan levensverwachting
  De huidige koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt aangepast. Nu betekent 1 jaar langer leven ook 1 jaar langer werken. Afgesproken is dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. Elk jaar levenswinst wordt dan vertaald in gemiddeld 8 maanden langer doorwerken. 
 • Zware beroepen
  In sectoren en organisaties met zware beroepen krijgen werkgevers de mogelijkheid uittredingsregelingen te financieren. Zo krijgen werknemers de mogelijkheid om drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Werkgevers betalen dan geen RVU-boete over het bruto jaarinkomen tot €19.000. Deze regeling voor zware beroepen geldt vanaf 2021 voor een periode van in beginsel vijf jaar.
 • Afschaffing doorsneesystematiek
  Op dit moment ziet de huidige ‘doorsneesystematiek’ er zo uit dat jonge en oude deelnemers dezelfde premie betalen voor dezelfde pensioenopbouw. In de praktijk betekent dit dat een jongere deelnemer, gezien zijn langere opbouw, te veel premie betaalt. Een oudere deelnemer betaalt te weinig. In het voorlopig pensioenakkoord wordt deze systematiek afgeschaft en wordt een leeftijdsonafhankelijke premie geïntroduceerd en past de pensioenopbouw bij de ingelegde premie.
 • Wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers
  Voor zzp’ers gaat een wettelijke verzekeringsplicht gelden tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Deze verzekeringsplicht heeft tot doel om ook andere werkenden te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Er komen uitzonderingen op deze regel, maar deze moeten nog verder worden uitgewerkt.
 • Pensioen voor zzp'ers 
  Het voorlopig pensioenakkoord maakt het mogelijk dat zzp’ers vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds of Premie Pensioeninstelling.

Vragen?

Heeft u vragen over het voorlopig pensioenakkoord? Wilt u verkennen wat de consequenties zijn van dit akkoord voor u als werkgever? Neemt u dan contact op met Nienke Lemmink of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory