Vruchtgebruik van de eigen woning en de eigenwoningschuld

Heeft u het vruchtgebruik van de eigen woning geërfd en uw kinderen de bloot eigendom? Dan is per 1 januari 2017 het volgende voor u van belang, indien er tevens sprake is van een eigenwoningschuld.

In 2013 zijn de eisen voor de eigenwoningschuld aangescherpt. De vraag kwam op of de vererfde schuld op de eigen woning als een eigenwoningschuld bleef kwalificeren en zo ja, voor wie: voor de vruchtgebruiker (langstlevende) of de bloot eigenaren (kinderen).

De staatssecretaris van Financiën had in het besluit van 21 februari 2014 al goedgekeurd dat de schuld – onder voorwaarden - kon kwalificeren als eigenwoningschuld voor de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker mag de rente en kosten dan ook in aftrek op zijn/haar inkomen brengen. Per 1 januari 2017 wordt het besluit (aangevuld met nadere voorwaarden) opgenomen in de wet.

De bloot eigenaar heeft de bloot eigendomswaarde van een schuld, zoals de eigenwoningschuld, altijd moeten aangeven in box 3. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit gewijzigd. De bloot eigenaar neemt schulden die samenhangen met het vruchtgebruikvermogen niet meer op in box 3. De schuld wordt geheel in de aangifte van de vruchtgebruikster in aanmerking genomen conform het boxensysteem.

Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld:

Kees en Annemarie zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en hebben één dochter. Tot hun vermogen behoort een eigen woning met een waarde van €500.000 waarop een hypotheekschuld rust van €400.000. Kees komt te overlijden. In zijn testament heeft hij opgenomen dat zijn nalatenschap naar de dochter gaat onder voorbehoud van vruchtgebruik voor Annemarie.

Door het overlijden van Kees verkrijgt Annemarie voor vijftig procent het vruchtgebruik van de eigen woning. Hun dochter verkrijgt het bloot eigendom. Op grond van het huwelijksvermogensrecht is Annemarie reeds voor vijftig procent eigenaar van de woning.

Aangezien de woning Annemarie hoofdzakelijk als eigen woning ter beschikking staat, wordt het eigenwoningforfait voor de volledige woning bij haar in aanmerking genomen. Op grond van voornoemd besluit, en de aankomende wetgeving, kan Annemarie als vruchtgebruiker nu de volledige rente aftrekken over de eigenwoningschuld van €400.000, mits zij de volledige rente zelf betaalt. Als voorwaarde voor de renteaftrek gelden voor de vruchtgebruiker dezelfde voorwaarden als die voor de erflater golden. Denk aan eventuele aflossingsvereisten en termijnen voor aftrek.

Tot op heden kan de dochter van Annemarie als bloot eigenaar het bloot eigendom van de schuld in mindering brengen op haar vermogen in box 3, terwijl het bloot eigendom van de woning niet hoeft te worden opgegeven. Met de nieuwe wetgeving geeft de bloot eigenaar schulden die samenhangen met het vruchtgebruikvermogen niet langer aan in box 3. Dit betekent dat de eigenwoningschuld slechts bij de vruchtgebruiker in aanmerking wordt genomen. De bloot eigenaar kan het vermogen niet meer verlagen met een dergelijke schuld uit hoofde van het blote eigendom. Met de wijziging per 1 januari 2017 zal het vermogen van de bloot eigenaar in box 3 de facto toenemen.

Vragen?

Wilt u weten meer over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze adviseurs.