Wanneer zal de Commissie haar voorstellen publiceren met betrekking tot EU-btw en e-commerce?

In ons vorige nieuwsbericht over btw en e-commerce hebben we aangegeven dat de Europese Commissie aan een nieuw wetsvoorstel werkt op het gebied van Europese btw met betrekking tot e-commerce. Bronnen binnen de EU onthullen dat de wetsvoorstellen al in november of december 2016 gepubliceerd kunnen worden.

Hoewel de exacte datum van de publicatie nog onzeker is, onderstrepen meerdere ontwikkelingen op EU-niveau dat de voorstellen van de Commissie aan kracht winnen en waarschijnlijk al heel snel gepubliceerd zullen worden.

Mening van het Comité van de Regio’s

Onlangs nog heeft het Comité van de Regio’s haar visie gepubliceerd met betrekking tot de overwogen wetsveranderingen op het gebied van Europese btw en e-commerce. Het Comité heeft het belang van een gelijk speelveld benadrukt en steunt de afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen uit landen buiten de EU. Bovendien zijn de leden van het Comité voor de introductie van één enkel punt voor btw-registratie en-compliance (de zogenaamde ‘one-stop-shop’) voor e-commercebedrijven die zich bezighouden met de afstandsverkoop van goederen binnen de EU (bijvoorbeeld via webwinkels). Op deze punten is het verslag van het Comité in overeenstemming met de plannen van de Europese Commissie.

Toenemende steun voor de plannen van de Commissie

Het verslag van het Comité van de Regio’s is een teken dat de wetgevingsplannen van de Commissie op brede steun kunnen rekenen. Dit is ook duidelijk geworden na het bezoek aan Malta van Mr Ansip, de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Eengemaakte Markt. Omdat Malta het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in januari 2017 op zich zal nemen, heeft, onder anderen, Ansip de beste manier besproken om vooruitgang te maken met de voorstellen van de Commissie betreffende Europese btw en e-commerce. Het is de bedoeling dat de betreffende wetsveranderingen zo snel mogelijk ingevoerd worden.

Bereid u voor op de komende veranderingen

Met oog op het bovengenoemde winnen de aangekondigde wetsvoorstellen voor EU-btw en e-commerce aan kracht. Als de voorstellen inderdaad gepubliceerd worden in november of december 2016, dan kan de aanneming door de Raad en het Europees Parlement snel daarop volgen. Aangezien de veranderingen een grote impact zullen hebben op e-commerce binnen de EU, is het belangrijk dat bedrijven die op dat gebied actief zijn de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden. Als u verwacht dat uw bedrijf de gevolgen van deze wetsvoorstellen zal ondervinden, dan raden we u aan om contact op te nemen met uw Baker Tilly VAT Compliance adviseur om te bespreken hoe u het best te werk kunt gaan.