Wat vindt het bedrijfsleven van de btw & e-commerce?

Onlangs heeft de Europese Commissie de resultaten openbaar gemaakt van een online consultatie naar de mening van e-commerce bedrijven, e-commerce branche organisaties en overige betrokken personen in deze sector over de volgende wijzigingen in de btw:

  • De implementatie van het Mini One Stop Shop (MOSS) systeem voor elektronische diensten in 2015;
  • De uitbreiding van het MOSS systeem en betalingssysteem voor online B2C goederenverkoop in de EU;
  • De introductie van een EU brede vereenvoudigingsmaatregel (btw-drempel) voor start up e-commerce bedrijven;
  • Het toestaan van controles in het land van vestiging en het toestaan van één controle voor bedrijven die grensoverschrijdend opereren; en
  • Het afschaffen van de btw-vrijstelling bij de invoer van kleine zendingen van non- EU leveranciers.

De Commissie heeft de meningen van meer dan 300 e-commerce bedrijven gedeeld op haar website. De gepubliceerde uitkomsten geven ons inzicht in wat e-commerce bedrijven op Europees btw-gebied zouden willen zien en hoe dit uit zou moeten werken. De Commissie zal op een later moment een officieel rapport publiceren met daarin een samenvatting en analyse. In dit artikel gaan wij enkel in op een aantal interessante commentaren vanuit het bedrijfsleven.

Angst voor het online zaken doen

De e-commerce bedrijven hebben vooral veel standaard commentaar gegeven op het administratieve proces van het Europese btw-systeem. Enkele voorbeelden hiervan zijn de problemen bij de btw-registratie, de factuurvereisten en het omgaan met de verschillende talen in de landen. Het commentaar van een anonieme Duitse organisatie vat de algemene frustratie naar onze mening goed samen:

“Keeping up with all the regulations in Germany alone is already a burden - it is very stressful to try and do everything right when dealing with all the additional rules and regulations for VAT in other member states. At some points, I feel like running a business means living in constant fear of getting things wrong...”

Bestemmingslandbeginsel onbekend

Eén van de opmerkelijke conclusies die wij kunnen trekken uit deze consultatie is dat een groot deel van de e-commerce bedrijven überhaupt niet bekend is met de btw-registratieverplichting in een andere lidstaat wanneer de drempel voor afstandsverkopen is overschreden. Het Europees heffingssysteem van btw staat daarmee nog steeds mijlenver af van het beoogde bestemmingslandbeginsel. Hieruit volgt naar onze mening dan de huidige btw-regelgeving voor e-commerce niet het gewenste resultaat heeft en zelfs zorgt voor verstoring van de Europese btw-inning.

Wat zegt Sky over de btw

Tussen de commentaren treffen wij ook de input aan van Europa’s grootste entertainmentorganisatie Sky. Sky heeft € 2,3 miljard betaald aan belastingen (wij nemen aan btw) in vijf verschillende lidstaten. Daarbij loopt Sky ook aan tegen diverse btw issues op het gebied van compliance, interpretaties van lokale regels en de implementatie en uitwerking daarvan op interne systemen en processen.

Sky is het met de Commissie eens dat het huidige MOSS systeem helpt om de kosten te verlagen en de administratieve obstakels voor e-commerce bedrijven te verminderen. Sky roept de Commissie echter ook op om het MOSS systeem verder uit te breiden naar online B2C goederenverkoop en zelfs naar B2B goederenverkoop. Verder stelt Sky voor, als wereldwijd handelende organisatie, om juist ook non-EU landen op te nemen in het MOSS systeem om zo de barrières voor de wereldwijde goederenhandel te verlagen.

VS vertegenwoordiging

De Amerikaanse kamer van koophandel van de EU (AmCham EU) heeft ook input geleverd aan de Commissie. AmCham EU spreekt voor Amerikaanse bedrijven welke betrokken zijn bij handel en investeringen in de EU. Het doel van AmCham EU is om een groeiend bedrijfs- en investeringsklimaat in Europa te waarborgen. AmCham EU wijst erop dat Amerikaanse e-commerce bedrijven welke actief zijn in Europa worden geconfronteerd met een toenemende complexiteit bij de naleving van de btw-regelgeving in de EU, dit met name door het ontbreken van een doeltreffende harmonisatie in de dagelijkse praktijk.

Het meest interessante commentaar van AmCham EU heeft naar onze mening betrekking op het invoerproces. AmCham EU stelt voor om de btw- en douaneprocessen bij invoer te scheiden. Dit zou volgens AmCham EU een positief effect kunnen hebben op de vermindering van administratieve lasten bij invoer. Het afschaffen of wijzigingen van de btw-vrijstelling bij invoer van kleine zendingen hangt hiermee samen en moet worden gecombineerd met de intreding van een effectieve btw-faciliteit bij invoer. Dit kan anders leiden tot een aanzienlijke stijging van de importkosten van deze kleine zendingen, aldus AmCham EU.

AmCham EU benadrukt ook de rol van de EU als model voor andere handelszones en markten waar deze snelgroeiende internationale e-commerce handel ook een belangrijke rol speelt.

Eindigend in het voorstel

316 e-commerce bedrijven hebben hun gedachten, ideeën en frustraties over het huidige en het toekomstige EU-btw-stelsel voor grensoverschrijdende e-commerce gedeeld. Het is moeilijk te zeggen welke van deze reacties uiteindelijk een onderdeel zal zijn van het nieuwe btw-stelsel. Wanneer de Commissie haar eindrapport publiceert, zullen wij u uiteraard voorzien van meer informatie.

Bron: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm