Wat zijn instrumenten van effectief toezicht in de zorg?

Bij de invulling van de taak als toezichthouder, is het van belang dat de toezichthouder over de relevante informatie beschikt om op maat toezicht te houden. De toezichthouder moet actief die informatie verzamelen, niet alleen bij bestuur en bestuurders, maar ook in andere lagen van de organisatie. Eveneens sprekend met belanghebbenden bij de organisatie, zoals patiënten, werknemers en dienstverleners. Op die manier moet gestreefd worden naar optimalisering van het toezicht.

Het richtsnoer voor de toezichthouder is het belang van de vereniging/stichting en haar organisatie. Dat belang kan worden begrepen als het belang van alle bij die organisatie betrokken belanghebbenden, wel aangeduid als stakeholders. Kid Schwarz praat u bij over de instrumenten van effectief toezicht in de zorg.

Still- wat zijn instrumenten van effectief toezicht in de zorg

Bekijk ook de strategische uitdagingen van zorgvastgoed.