WBSO 2016

Op Prinsjesdag (dinsdag 15 september 2015) zijn de plannen die Minister Henk Kamp van Economische Zaken op 7 juli bekend heeft gemaakt om de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) samen te voegen tot één regeling met de naam WBSO, officieel bevestigd. In 2016 kunnen bedrijven voor R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen via de WBSO. Voor loonkosten (nu WBSO) en overige R&D-kosten en -uitgaven (nu RDA) gelden dan dezelfde voordeelpercentages. Het totale fiscale voordeel in de beschikking kunnen ondernemers volgend jaar via de loonheffing verrekenen in plaats van via de winstbelasting. Voor ZZP-ers die minimaal 500 R&D-uren (in de WBSO bekend als speur- en ontwikkelings- of S&O-uren) per jaar maken, is er een vaste aftrek.

Belangrijkste wijzigingen voor 2016

 1. Forfait of werkelijke kosten en uitgaven
  Bij het aanvragen van WBSO voor kosten en uitgaven voor het uitvoeren van een eigen S&O-project hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar.
 2. WBSO voor twee soorten projecten
  Bedrijven en zelfstandigen kunnen in 2016 WBSO aanvragen voor twee soorten innovatieve projecten: technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Voor het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid of technisch onderzoek kunt u in 2016 geen WBSO meer aanvragen. 
 3. Voordeelpercentages en –bedragen
  Het WBSO-voordeel (de zogenoemde S&O-afdrachtvermindering) wordt per 2016 berekend over het totaal aan S&O-loonkosten, plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven). Er gelden in 2016 twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor bedrijven:
  1. Een schijf met een voordeelpercentage van 32% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot €350.000 (loon- en overige kosten en uitgaven). Voorheen was dit 35% en 50% voor starters.
  2. Een schijf met een voordeelpercentage van 16% over de S&O-kosten boven de € 350.000. 
  Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek:
  • Vaste aftrek: € 12.484,-
  • Extra aftrek starters: € 6.245,-

Let op: Bovengenoemde voordeelpercentages en bedragen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2016 onder voorbehoud van goedkeuring van het Belastingplan 2016 door de Tweede Kamer.

Heeft u vragen over WBSO? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.