Webinar beperking looptijd 30%-regeling

Webinar 'Beperking looptijd 30%-regeling'

De maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt per 1 januari 2019 beperkt van maximaal acht naar maximaal vijf jaar. Om u hierbij te ondersteunen heeft Baker Tilly een webinar opgenomen, om de gevolgen van de wijziging toe te lichten.

De webinar richt zich op de juridische positie van de werkgevers, de fiscale en administratieve gevolgen en manieren om de gevolgen voor zowel de werkgever als werknemer zoveel mogelijk te beperken.

Update

Op 26 oktober jl. is aanvullend overgangsrecht bekendgemaakt voor bepaalde bestaande gevallen. Opgemerkt zij dat het overgangsrecht niet voor alle bestaande gevallen een volledige tegemoetkoming biedt. Meer informatie hierover vindt hier. Wij houden de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nauwlettend in de gaten.

Ten tijde van het opnemen van de webinar was het overgangsrecht nog niet bekendgemaakt en daarom ook niet in de webinar opgenomen. Het voorgestelde overgangsrecht lichten wij toe in een aparte webinar: 

Webinar 'Beperking looptijd 30%-regeling' - Johan