Wees alert bij btw-schulden op de balans

Bij het opstellen van de jaarstukken kan blijken dat u nog btw aan de Belastingdienst moet voldoen. Op de balans zal het verschuldigde bedrag worden gepassiveerd. Vervolgens moet u een suppletie btw indienen om de verschuldigde btw alsnog aan de Belastingdienst te voldoen. De Belastingdienst controleert hierop en dit kan (grote) nadelige gevolgen hebben voor u.

De Belastingdienst controleert of de gepassiveerde btw via suppleties wordt voldaan. Dit doet de Belastingdienst voornamelijk na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting en de daarin opgenomen balanspost (en specificatie) btw. Deze balanspost wordt vergeleken met de ingediende suppletie(s) en in geval van een mismatch wordt de belastingplichtige verzocht deze mismatch toe te lichten.

Mismatch

Ons is bekend dat de Belastingdienst in ieder geval een boekenonderzoek zal starten als de mismatch meer dan EUR 50.000 bedraagt. Blijft de mismatch onder dat bedrag dan wordt vaak volstaan met een naheffingsaanslag. De naheffing van de btw wordt samen met een boete en rente opgelegd. In het slechtste geval bestaat zelfs de kans dat u als bestuurder, in privé aansprakelijk wordt gesteld.

Wij adviseren daarom het volgende:

  • Blijkt bij het opmaken van de jaarrekening dat u een btw-schuld heeft, dien dan zo spoedig mogelijk een suppletie in. Gebruik hiervoor het suppletieformulier van de Belastingdienst (verplicht).
  • Mocht het indienen van de suppletie op korte termijn (te) ingewikkeld zijn, meld dan bij de Belastingdienst dat de suppletie zal worden ingediend. Overwogen kan worden om de aangifte vennootschapsbelasting pas in te dienen als de suppletie btw daadwerkelijk is ondertekend en ingediend. Houd dan wel rekening met de aangiftetermijn voor de vennootschapsbelasting en de verschuldigde belastingrente.
  • Kunt u de belastingschulden niet (meer) betalen, zorg dan voor een tijdige melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst.

Meer weten?

Meer weten over btw-schulden en suppleties? Neem dan contact op met Jayant Rakhan, adviseur van de Btw-adviesgroep van Baker Tilly.