Weigering btw-nultarief bij afhaaltransacties

Hof Amsterdam: btw-nultarief terecht geweigerd wanneer ondernemer intracommunautair vervoer van goederen niet kan aantonen.

Een Nederlandse ondernemer die goederen intracommunautair levert mag onder voorwaarden het btw-nultarief toepassen. Eén van de voorwaarden is dat de ondernemer aan de hand van ‘boeken en bescheiden’ aantoont dat de goederen daadwerkelijk zijn getransporteerd naar een andere EU-Lidstaat. Een recente uitspraak van Hof Amsterdam benadrukt het belang van een gedegen bewijsvoering betreffende het intracommunautaire transport.

Hof Amsterdam (nr. 15/00877)

In deze zaak gaat het om een zogenoemde ‘afhaaltransactie’: een Nederlandse ondernemer verkoopt auto-onderdelen aan een Belgische afnemer die ze in IJmuiden ophaalt. De Nederlandse Belastingdienst weigert vervolgens het nultarief omdat de ondernemer niet in staat is om het grensoverschrijdende vervoer van de onderdelen naar België aan te tonen. 

Nultarief bij afhaaltransacties

Hof Amsterdam stelt de Belastingdienst in het gelijk. De door de ondernemer overlegde stukken (factuur en bankafschrift) vormen onvoldoende bewijs voor het grensoverschrijdende vervoer. Door het ontbreken van een afhaalverklaring voldoet de ondernemer eveneens niet aan de specifieke bewijsmogelijkheden voor afhaaltransacties zoals opgenomen in Besluit Intracommunautaire Leveringen (DGB2002/4947M). Volgens het Hof heeft de Belastingdienst daarom de naheffingsaanslag terecht opgelegd.

Belang voor de praktijk

De uitspraak van Hof Amsterdam benadrukt het belang van een toereikende bewijsvoering bij intracommunautaire leveringen waarop het nultarief wordt toegepast. Een ondernemer die niet in staat is om het grensoverschrijdende vervoer van door hem geleverde goederen aan te tonen, loopt kans dat de Belastingdienst btw-naheffingsaanslagen oplegt.   

Uiteraard bespreken wij graag op welke wijze u de bewijsvoering betreffende intracommunautaire leveringen binnen uw organisatie optimaal kunt inrichten. Neemt u gerust contact met ons op.