Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Bij de stemming over het wetsvoorstel zijn er wel een aantal wijzigingen aangebracht. Na de Tweede Kamer komt de Eerste Kamer aan zet. Als het wetsvoorstel ook hun instemming krijgt, zullen er vanaf 1 januari 2020 andere regels gelden. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Een aantal belangrijke wijzigingen op een rij.

Transitievergoeding

Werknemers krijgen niet pas vanaf een dienstverband van 24 maanden recht op een transitievergoeding, maar al vanaf de eerste dag van het dienstverband. Ook de hoogte van de transitievergoeding wordt anders berekend. Geen afronding meer op halve dienstjaren, maar een berekening over de feitelijke arbeidsduur van een werknemer. Werknemers met een langer dienstverband gaan er op achteruit: de hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn, wordt geschrapt.

Cumulatiegrond ontslag

De WAB introduceert een cumulatiegrond voor ontslag. Waar nu nog geldt dat aangetoond moet worden dat een wettelijke ontslaggrond volledig aan de orde is, kan een werkgever straks een combinatie van ontslaggronden aanvoeren. Deze zogenaamde i-grond kan bijvoorbeeld uitkomst bieden bij een werknemer die niet goed functioneert en waarmee inmiddels een arbeidsconflict is ontstaan, terwijl er nog onvoldoende dossier is om ontslag te realiseren op de gronden afzonderlijk. Een ontslag op de i-grond brengt wel extra kosten met zich mee; er geldt een hogere transitievergoeding.

Oproepkrachten

Volgens de wetgever is er sprake van doorgeschoten flexibilisering. Om dit een halt toe te roepen, geeft de WAB de verplichting om een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract na twaalf maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Dat aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in de periode van twaalf maanden. Ook moet de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen voor werk. Deze termijn kan bij cao worden verkort. De werknemer houdt recht op loon in geval van afzegging van de oproep.

Ketenregeling

De aanscherping van de ketenregeling heeft niet het effect gehad dat de wetgever gehoopt had. Daarom terug naar hoe het was: in plaats van maximaal drie contracten binnen twee jaar, wordt het weer mogelijk drie contracten binnen drie jaar aan te gaan.

Vragen?

Heeft u vragen over de WAB? Neemt u dan contact op met mr. Marjan Veuger, of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.