WGA premieberekening: wat verandert er voor u?

Vanaf 1 januari 2017 treedt de wet ‘Verbetering Hybride markt WGA’ in werking. Dit heeft voor u als werkgever een aantal gevolgen. Wij geven u de belangrijkste! De premie WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd, bij terugkeer van eigenrisicodragen naar het publieke stelsel wordt bij de premieberekening rekening gehouden met de uitkeringslasten en als u overstapt van het publieke stelsel naar het private stelsel blijft het UWV de zogenaamde staartlasten betalen.

Per 1 januari 2017 zijn de belangrijkste wijzigingen voor de premieberekening:

 1. De premie WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd. Hierdoor kan een verhoging van de premie optreden.
 2. Bij terugkeer van eigenrisicodragen naar het publieke stelsel wordt bij de premieberekening rekening gehouden met de uitkeringslasten die zijn ontstaan tijdens de periode van eigen risico dragen.
 3. Als u overstapt van het publieke stelsel naar het private stelsel (en dus eigenrisicodrager wordt) blijft het UWV de zogenaamde staartlasten betalen.

Gevolgen voor u

De gevolgen voor u als werkgever zijn (mede) afhankelijk van de vraag of u nu al eigenrisicodrager bent.

 1. U bent nu eigenrisicodrager voor de WGA-vast

  In dit geval bent u waarschijnlijk al geïnformeerd door uw verzekeraar.
 2. U bent (nog) geen eigenrisicodrager voor de WGA-vast

   Als u (nog) geen eigenrisicodrager bent voor de WGA, adviseren wij u om goed te kijken naar de huidige premies die u betaalt voor de WGA-vast en de WGA-flex. Als u nu voor één van beide onderdelen een hoge premie betaalt, of als u in de afgelopen jaren instroom in de WGA heeft gehad, kan de premie volgend jaar wel eens hoger uitvallen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u wel wat hulp kunt gebruiken om in kaart te brengen wat dit nu voor u betekent.

Wij kunnen u onder andere helpen bij de volgende onderdelen:

 • Berekeningen maken van uw te verwachten premieontwikkeling in het publieke stelsel (deze kunt u dan vergelijken met offertes van private verzekeraars, maar ook gebruiken voor bijvoorbeeld de begroting van 2017);
 • Assisteren bij het invullen van de benodigde formulieren voor de aanvraag of beëindiging van eigenrisicodragerschap en de garantieverklaring;
 • Uitleg geven over de gevolgen van eigenrisicodragen of beëindigen daarvan.

Meer informatie over deze wijzigingen kunt u lezen in onze flyer, die u hieronder kunt downloaden.

WGA premieberekeningOf neem direct contact op met één van de specialisten loonheffingen van Employment Advisory.