WGA-verzekering: eigenrisicodrager worden? Of juist niet?

De premies voor WGA-vast en WGA-flex worden naar aanleiding van de nieuwe wet ‘Verbetering hybride markt WGA’ per 1 januari 2017 samengevoegd tot één WGA-totaalpremie. Uit een vergelijking tussen de UWV-premies van 2016 en 2017 blijkt dat de premies sterk kunnen fluctueren.

Eigenrisicodrager worden of niet

Afhankelijk van de sector waarin u actief bent, is er in sommige gevallen sprake van een premiestijging van 50% en in andere gevallen een premiedaling van 30%. Zeker in een situatie waar u te maken zou krijgen met een premiestijging, kan het daarom voor u interessant zijn om eigenrisicodrager te worden. Of, als voor u een premiedaling gaat gelden, niet langer eigenrisicodrager te zijn.

We zetten beide situaties voor u uiteen:

Situatie 1: u bent eigenrisicodrager voor de WGA

Indien u eigenrisicodrager bent voor de WGA-vast, dan eindigt deze automatisch per 31 december 2016. Als u eigenrisicodrager wilt blijven, dan geldt dat vanaf 1 januari 2017 voor de WGA-totaalpremie (WGA-vast en WGA-flex samen). U moet dan het volgende doen:
1.U dient uiterlijk 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring in bij de Belastingdienst.
2.Van uw verzekeraar heeft u een nieuw aanbod ontvangen. U moet dit aanbod (afhankelijk van uw verzekeraar) actief accepteren of afwijzen.

Wij kunnen dit aanbod voor u vergelijken met de premies van het UWV en u begeleiden bij het nemen van een beslissing. Daarnaast kunnen wij u helpen met het invullen van de benodigde formulieren.

Situatie 2: u bent geen eigenrisicodrager voor de WGA

Wilt u eigenrisicodrager worden? Dan dient u dit voor 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst aan te geven. Als u een offerte voor eigenrisicodrager WGA aanvraagt bij een/uw verzekeraar kunnen wij dit aanbod voor u vergelijken met de premies van het UWV. Vervolgens kunnen wij u begeleiden in de keuze en helpen met het invullen van de benodigde formulieren.

Meer informatie

Heeft u, naar aanleiding van dit bericht, behoefte aan extra informatie? Of wilt u dat wij u helpen met het vergelijken van het aanbod van een verzekeraar met de premies van het UWV? Neem dan contact op met een van onze salarisadviseurs.

Meer over de wet ‘Verbetering hybride markt WGA’.