WIEG biedt ruimer geboorteverlof voor partner

Het nieuwe jaar brengt de introductie van het uitgebreide geboorteverlof voor de partner. De Wet Inwerkingtreding Extra Geboorteverlof (WIEG) biedt de partner van de moeder ruimere verlofmogelijkheden na de geboorte. De partner heeft met ingang van 1 januari 2019 recht op betaald verlof van eenmaal de afgesproken arbeidsduur per week.

Geboorteverlof

De werknemer die wekelijks 4 dagen van 9 uur werkt, heeft recht op 36 uur geboorteverlof. De werkgever betaalt de werknemer het loon door. Het geboorteverlof moet binnen 4 weken na de geboorte van de baby worden opgenomen. Tot 1 januari 2019 bestond er recht op 2 dagen betaald verlof voor de partner in geval van geboorte van een baby.

Uitzondering

In een cao of een regeling overeengekomen met de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad kunnen andere regels over geboorteverlof staan. Deze regels kunnen ook nadeliger zijn voor de werknemer. Er kan bijvoorbeeld geregeld zijn dat de werknemer recht heeft op minder dagen vrij of onbetaald verlof. De regels blijven gelden voor de afgesproken looptijd van deze afspraken, maar uiterlijk tot 1 juli 2019. Voorwaarde voor het mogen afwijken van de nieuwe wet, is dat de afspraken echter vóór 1 januari 2019 gemaakt moeten zijn.

Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De werknemer behoudt recht op 70% van het dagloon. Het UWV betaalt deze weken extra verlof. De werknemer kan het aanvullend geboorteverlof spreiden. Het aanvullend geboorteverlof moet wel binnen 6 maanden na de geboorte van de baby worden opgenomen.  

Vragen?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over het geboorteverlof. Of als u de huidige regels binnen uw bedrijf wilt aanpassen aan de nieuwe wetgeving.