Wijziging schenk- en erfbelasting na 1 januari 2018

Een onderdeel van het belastingplan 2018 is het voorstel tot wijziging van de fiscale gevolgen bij het aangaan van een huwelijk en het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Op dit moment zijn de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting niet altijd duidelijk. De voorgestelde wijziging moet leiden tot meer rechtszekerheid en tot beperking van mogelijkheden tot belastingplanning.

Op grond van het wetsvoorstel wordt de hoofdregel dat het aangaan van een huwelijk (of het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden) geen belastbare schenking oplevert. Er zijn twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering heeft betrekking op de situatie dat het aangaan of wijzigen leidt tot een uitbreiding van het belang van een van de echtgenoten in het totale vermogen boven de 50%. Ontstaat de verhoogde gerechtigdheid tijdens leven, dan is er sprake van een schenking. Ontstaat de verhoogde gerechtigdheid bij overlijden, dan is er sprake van een (fictieve) erfrechtelijke verkrijging, die belastbaar is voor de erfbelasting.

Zolang het belang niet toeneemt boven de 50%, zal er in beginsel geen belastbare verkrijging zijn. Dit is anders als er sprake is van een ‘schijnhuwelijk’ (de tweede uitzondering). Als het aangaan van een huwelijk als hoofddoel heeft het ontgaan van schenk- of erfbelasting, dan wordt elke uitbreiding van het belang aangemerkt als een schenking.

De voorgestelde wetgeving geldt ook voor geregistreerde partners en, onder voorwaarden, voor samenwoners die een notarieel samenlevingscontract aangaan. Als u binnenkort gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract aangaat (of als u de voorwaarden daarvan wil wijzigen), adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur.