Woonachtig in Duitsland, pensioen uit Nederland?

Met ingang van 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. In 2016 bestond nog wel de mogelijkheid om uw pensioen op basis van de regels van het oude verdrag te laten belasten, dit was veelal voordelig. Sinds 1 januari 2017 zijn de regels van het nieuwe belastingverdrag van toepassing. Wat houdt dit in?

Het pensioenartikel van het nieuwe belastingverdrag regelt – eenvoudig gezegd – dat het land waar het pensioen vandaan komt, het heffingsrecht heeft indien het totale bruto pensioen (inclusief AOW-uitkering) € 15.000 overstijgt. Dit werkt enigszins anders indien u een overheidspensioen ontvangt zoals bijvoorbeeld van het ABP. 

Kans op te hoge loonheffing

Indien u in Duitsland woonachtig bent en pensioen uit Nederland ontvangt, zal de Nederlandse pensioenverstrekker sinds 1 januari 2017 in beginsel loonheffing op uw pensioenuitkering inhouden. Deze ingehouden loonheffing is mogelijk te hoog (indien het geen overheidspensioen betreft). Doordat mogelijk teveel loonheffing wordt ingehouden, kan het raadzaam zijn om een voorlopige teruggave aan te vragen of na afloop van het jaar middels een aangifte inkomstenbelasting de teveel ingehouden loonheffing in Nederland terug te vorderen.

Overgangsrecht

Voor de jaren 2017 tot en met 2021 bestaat overgangsrecht. Door dit overgangsrecht wordt uw pensioenuitkering in 2021 in Nederland maximaal met 30% belast.

U kunt gebruik maken van het overgangsrecht indien:

  • U al vóór 12 april 2012 in Duitsland woonde; én
  • U een pensioen of lijfrente uit Nederland ontvangt; én
  • U onder het oude verdrag over deze inkomsten belasting in Duitsland betaalt; én
  • U uit Nederland meer dan € 15.000 per jaar aan pensioenen, lijfrenten of sociale- zekerheidsuitkeringen ontvangt; én
  • Deze uitkeringen zijn ingegaan vóór 1 januari 2016.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of ondersteuning wensen bij uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, neem dan contact op met onze belastingadviseurs van de Landendesk Duitsland.