Zo kunt u Oekraïense vluchtelingen aannemen

Het personeelstekort in bepaalde sectoren, waaronder de tuinbouw en de ICT, is momenteel groot. Veel werkgevers onderzoeken daarom of zij gevluchte Oekraïners in dienst kunnen nemen. Daarnaast willen veel werkgevers gevluchte Oekraïners helpen. Een veel gestelde vraag is: Kan ik als werkgever een gevluchte Oekraïner in dienst nemen? Zo ja, hoe pak ik dit aan?

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Het antwoord op de vraag of dat kan, is ‘ja’. De Europese Unie (EU) heeft onlangs de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Hierdoor krijgt iedereen die het conflict in Oekraïne ontvlucht, bescherming in de lidstaten van de EU. Dit geeft hen de mogelijkheid een verblijfsvergunning in de EU aan te vragen en toegang te krijgen tot onderwijs en de arbeidsmarkt. Oekraïners hoeven bijvoorbeeld geen asiel meer aan te vragen om langere tijd in Nederland te (mogen) verblijven. Daarmee is de regel dat asielzoekers de eerste zes maanden na aankomst niet mogen werken, niet -meer- op hen van toepassing.

Geen tewerkstellingsvergunning meer nodig?

Echter, hoe zit dat met een werkvergunning? Werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (de EER), zoals Oekraïners, die in Nederland aan de slag willen, moeten onder de Wet arbeid vreemdelingen in principe een tewerkstellingsvergunning (voor periodes van korter dan drie maanden) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (voor een langere duur) hebben. Eén van de voorwaarden voor een werkvergunning is dat de werkgever eerst drie maanden binnen de EER en Zwitserland naar een passende kandidaat heeft gezocht.

Ondanks activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming hebben Oekraïners in beginsel nog steeds een werkvergunning nodig om hier te kunnen werken. Echter, om dit te verhelpen, is het kabinet van plan om Oekraïners per 1 april a.s. een vrijstelling te geven op de werkvergunningsplicht die nu voor hen geldt. Zo kunnen werkgevers makkelijker Oekraïense vluchtelingen aannemen, wanneer zij aan het werk willen.

Wilt u meer weten over het in dienst nemen van Oekraïners, of andere werknemers van buiten de EU, neemt u dan gerust contact op met Nienke Lemmink of een van de andere adviseurs van Employment Advisory.