Btw-ontheffing aanvragen als commissaris?

Commissarissen zijn verplicht om over hun commissarisvergoeding btw in rekening te brengen. Aan de andere kant mag een commissaris wel btw op kosten ten behoeve van zijn commissariswerkzaamheden in aftrek brengen. Commissarissen kunnen, op verzoek, gebruikmaken van de ontheffing van de administratieve verplichting voor kleine ondernemers, zodat geen btw is verschuldigd.

Geen btw-afdracht

Of ontheffing wordt toegekend, is afhankelijk van de hoogte van de vergoeding. Indien jaarlijks, na aftrek van eventuele btw op kosten, minder dan € 1.345 aan btw is verschuldigd, hoeft de commissaris geen btw in rekening te brengen. Of het voordelig is om ontheffing te vragen is afhankelijk van de hoogte van de btw op kosten en of de onderneming waarvoor de commissariswerkzaamheden worden verricht recht heeft op aftrek van btw op kosten. 

Laat uw btw-positie beoordelen

Wij adviseren commissarissen om kritisch naar hun btw-positie te (laten) kijken, zodat kan worden beoordeeld of het raadzaam is een verzoek in te dienen voor de ontheffing van de administratieve verplichtingen.