Groeiend belang IT bij controle jaarrekening

Onze klanten maken steeds meer gebruik van IT voor de bedrijfsvoering. Bij een audit groeit daardoor de behoefte om IT-aspecten concreet en gestructureerd te integreren in de accountantscontrole. Daarom werken onze accountants en IT-auditors nauw samen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de audit verhoogd.

Accountants maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden van IT bij de controle van de jaarrekening. De behoefte om IT-aspecten ook concreet en gestructureerd te integreren tijdens een audit groeit. Een positieve ontwikkeling, vindt ook Kees van Diepen, partner IT Advisory bij Baker Tilly: “Door de mogelijkheden die IT ons biedt, kunnen we veel meer datagericht controleren. In het verleden deden we deelwaarnemingen, nu pakken we alle data die de klant ter beschikking heeft. IT helpt ons om de enorme hoeveelheden data snel te analyseren.”

Meer data, sneller informatie, beter advies

Het gaat niet alleen om de hoeveelheid data, ook de snelheid van informatie en het juiste gebruik ervan zijn van belang. “Bij Baker Tilly waren we ons al snel bewust van de mogelijkheden die IT biedt om de controle efficiënter en effectiever uit te voeren,” bevestigt Van Diepen. “Maar er zijn ook andere voordelen. Zeker binnen IT audit was men vaak met name op zoek naar tekortkomingen. Terwijl we nu, met de inzet van IT, juist meer op zoek kunnen naar zaken die wél goed gaan. Daar is de klant ook bij gebaat. Wanneer je alle data analyseert, kunnen we alles wat we zien veel beter in de context plaatsen. Hierdoor leidt niet iedere kleine afwijking direct tot meerwerk.”

Controlebril en adviseurspet

Het eenvoudig en snel kunnen signaleren van afwijkingen zijn zaken waar een accountant iets mee kan. “Alle kleine afwijkingen die er zijn, zie je meteen,” vervolgt Van Diepen. “Puur vanuit onze controlerende taak kunnen we dus alles meteen beoordelen. Doordat we in één keer de hele populatie pakken, is er geen wantrouwen meer. Want we weten gewoon het antwoord. Met de inzet van IT zitten we ook dichter op de klant als adviseur en sparringpartner. We kunnen sneller dan ooit een sluimerende negatieve ontwikkeling zien én de klant hierop wijzen. Zo kan de klant direct tot nieuwe inzichten komen.”

IT audit geïntegreerd in de controle-aanpak

Binnen Baker Tilly treden accountants en IT veel meer dan vroeger samen op. Deels omdat richtlijnen dat voorschrijven, maar ook vanuit het oogpunt van efficiency. Van Diepen: “Enerzijds is de wisselwerking veel beter en is er geen dubbel werk. Anderzijds kunnen we met meer relevante resultaten komen. IT-audit is volledig geïntrigeerd in onze controle-aanpak.” In 2014 is Baker Tilly begonnen met het opleiden van zogenoemde ‘IT-accountants’ . “Vanuit IT leiden we dertig accountants intern op voor IT audit werkzaamheden,” vertelt Van Diepen. “Daarnaast laten we een aantal van onze accountants in aanvulling op de accountantsopleiding de postdoctorale IT audit opleiding volgen. Wij begrijpen de effecten van de digitalisering op de controle-aanpak. Met een geïntegreerde aanpak wordt de accountantscontrole niet alleen efficiënter en effectiever, we kunnen ook beter voldoen aan de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer.”

Bron: Transparantieverslag Baker Tilly 2014