Houd administratie bij van lopende arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden moeten uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden aangezegd. Uit de aanzegging moet blijken of, en zo ja onder welke voorwaarden, de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

Ons advies: houd een goede administratie bij van de lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en zorg dat een eventuele schriftelijke aanzegging de werknemer op tijd bereikt.

Kom je dit als werkgever niet na, dan ben je de medewerker een vergoeding verschuldigd. Die vergoeding is gelijk aan het loon over de periode waarin te laat is gemeld. Een medewerker kan tot twee maanden na het aflopen van de arbeidsovereenkomst een vergoeding eisen. Daarna vervalt dat recht.

Bron: BTB Magazine 3 | 2014, p. 14 Aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomst