Onderzoek: wel of geen Raad van Commissarissen?

Er komt steeds meer aandacht voor corporate governance. De verantwoordelijkheden van bestuurders worden steeds meer belicht. Bij beursgenoteerde bedrijven, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen worden excessen gezien. Niet alleen de directieleden, maar ook de commissarissen worden verantwoordelijk gehouden voor het falen van de organisatie. Baker Tilly, ING en Nyenrode Business Universiteit hebben onderzoek gedaan onder familiebedrijven én niet-familiebedrijven naar het gebruik van een Raad van Commissarissen en/of Raad van Advies. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.

Aantal bedrijven met Raad van Advies of Raad van Commissarissen

Van alle Nederlandse bedrijven heeft 7,9% een Raad van Advies (RvA) dan wel een Raad van Commissarissen (RvC).

Meer niet-familiebedrijven met Raad van Commissarissen

60% van de niet-familiebedrijven met minimaal 200 werknemers heeft een RvC of RvA, terwijl slechts 22% van de familiebedrijven van dezelfde grootte een RvC heeft.

Mannenwereld

Bijna 80% van de bedrijven in Nederland met een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies heeft geen vrouwelijke leden. Er zijn hierin geen verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven.

Verschil in rollen

Directeuren van familiebedrijven hechten veel minder waarde aan de toezichthoudende rol dan hun collega’s van niet-familiebedrijven. 60% van de familiebedrijven vindt het adviseren van de directie de belangrijkste taak van een raad, terwijl 60% van de niet-familiebedrijven juist beide, dus zowel toezicht als advies, belangrijk vinden.

Redenen waarom wel een Raad van Advies of Raad van Commissarissen (in volgorde van belangrijkheid)

  1. adviseren van de directie
  2. scherp houden van de directie
  3. behartigen van de belangen van aandeelhouders
  4. bepalen van het salaris van de directie

Redenen waarom geen Raad van Advies of Raad van Commissarissen (in volgorde van belangrijkheid)

  1. geringe behoefte aan externe adviezen
  2. te hoge kosten
  3. onvoldoende bekendheid met de voordelen
  4. moeite om goede leden te krijgen

Onderzoeksrapport downloaden

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Goed ondernemingsbestuur bij familiebedrijven’. Het rapport bevat ook de praktijkverhalen van familiebedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek.

U kunt het onderzoeksrapport hieronder downloaden.

Onderzoeksrapport Goed ondernemingsbestuur in het familiebedrijf