"Positief kritisch."

De rol van de accountant verandert, dat is een feit. De beroepsgroep krijgt meer en meer te maken met toenemende regelgeving. Ook onze klanten krijgen daarmee te maken. Dat is niet altijd makkelijk, maar tegelijkertijd is het zoals het is. Gido Frühling is partner RA bij Baker Tilly Berk en groepsaccountant voor ASVB. Michel Heideman is CFO bij ASVB: “Je moet je niet verschuilen achter degene die de regels bedenkt.” Een gesprek tussen de klant en de accountant.

Bouwbedrijf ASVB is een netwerk van twintig bouw gerelateerde bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Met een omzet van € 500 miljoen en 900 medewerkers is het geen traditionele bouwonderneming. Het bedrijf kenmerkt zich door een hoge mate van zelfstandigheid en wordt geleid door ondernemers. De holding kent ‘extreem korte lijnen’ en geen tussenlagen. Daardoor kan het bedrijf zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende marktomstandigheden of gewijzigde wet- en regelgeving. Michel Heideman is sinds 2014 CFO bij Bouwbedrijf ASVB.

Heideman: “Management is key is ons bedrijfsmodel. De extreem korte lijnen binnen ASVB stellen ons in staat een constructieve relatie te onderhouden met alle aangesloten bedrijven binnen ASVB. Het communicatiekanaal moet altijd open zijn. Ook al zijn er nog zoveel formele rapportagemomenten, de informele contactmomenten zijn misschien nog wel belangrijker. ASVB is positief kritisch over Baker Tilly, vanuit de bedrijven en vanuit de holding. Onze grondhouding is positief en die van Baker Tilly ook. Constateren wij of zij een probleem, dan gaan we samen op zoek naar de oplossing.”

Frühling: “Een oplossing is vaak niet zwart/wit. ASVB wil geen dingen die niet mogen, soms zijn er meerdere aanvliegroutes om tot een bepaald punt te komen. De regelgeving is stringent. Té optimistisch zijn of té voorzichtig zijn is niet goed. De balans vinden, daar gaat het om. Dat bespreken we dan met elkaar.”

Heideman: “Bij ASVB hebben we zelf ook mensen aan boord met controlevaardigheden. Toch laten we iedereen in zijn of haar waarde en rol. Als de accountant zegt dat iets niet kan, dan leggen wij ons daarbij neer.”

Frühling: “Dat werkt twee kanten op. De Raad van Commissarissen is ook kritisch op wat wij doen. Ik heb intern iets uit te leggen na een controle, maar extern ook.”

Als CFO bij ASVB heeft Michel Heideman een publieke verantwoordelijkheid, net zoals wij als accountant die hebben.

Frühling: “Michel, hoe ervaar jij die publieke verantwoordelijkheid?”

Heideman: “Mijn publieke verantwoordelijkheid is anders dan die van de accountant. Als we in de krant staan, dan denk ik eraan. Ik ben er verder niet mee bezig.”

Frühling: “Dat is een voordeel van niet-beursgenoteerd zijn.”

Heideman: “Een beursfonds heeft een andere dynamiek. Dat vergt een bepaalde mate van communicatie naar je stakeholders toe. Bij ASVB zijn ook deze lijnen erg kort.”

Frühling: “Wist je dat er een nieuwe controleverklaring is voor beursgenoteerde bedrijven? De accountant moet daarin per kernpunt laten zien wat hij of zij gedaan heeft. Ook de scope van de controle wordt toegelicht, de belangrijkste risico’s en onderwerpen. Niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen vrijwillig voor deze uitgebreidere controleverklaring kiezen. Zou jij daar interesse in hebben voor ASVB?”

Heideman: ”Ik voel voor een dergelijke verklaring als het mij helpt beter verantwoording af te kunnen leggen. Ik vraag me alleen af welke stakeholders daar dan beter van worden? Laten we eerlijk zijn: leveranciers willen gewoon dat je de rekening betaalt, die zitten hier niet op te wachten. De klant wil dat je je werk goed doet. Aandeelhouders en de RvC beschikken al over veel uitgebreidere informatie dan er in een ‘normale’ controleverklaring staat. En andere gebruikers van de jaarrekening, zoals banken, garantieverstrekkers en kredietverzekeraars, hebben hetzelfde niveau qua informatievoorziening als de RvC. Kijk, een beursgenoteerde onderneming heeft veel onzichtbare aandeelhouders. Daar is de nieuwe verklaring meer op zijn plaats denk ik. Hoeveel grote of middelgrote bedrijven kiezen er vrijwillig voor deze verklaring?”

Frühling: “Ik heb het nog niet meegemaakt. Het gaat inderdaad om de vraag: wanneer is het nuttig of noodzakelijk?”

Heideman: ”Als klant krijgen wij ook te maken met de toenemende wet- en regelgeving in de accountancy. Dat is niet altijd even prettig. Maar we moeten ons niet verschuilen achter degene die de regels bedenkt. Je hebt je er aan te houden, ook al heb je er niets aan. Het zal voor de accountant ook niet altijd prettig zijn. Toch moeten zij niet te angstig worden en wel beslissingen durven blijven nemen en niet verkrampen door alle regels die worden opgelegd. Ook daarom is het belangrijk dat de communicatie tussen klant en accountant open is.”

Frühling: “En open blijft. Van oudsher is de accountant een vertrouwenspersoon en vanuit die hoedanigheid iemand die over veel informatie over de klant beschikt. Als de lijnen dicht gaan in verband met de regelgeving, hoe komt de accountant dan nog aan de informatie die hij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen? De regels zijn de piketpaaltjes, daarbinnen vindt de controle plaats. Wat daar in zit, dat moet niet naar de achtergrond verdwijnen. Dat is juist de kern van onze taak.”

Bron: Transparantieverslag Baker Tilly 2015