SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

De SVLO publiceerde op vrijdag 16 juni 2017 een nieuwsflits waarin een nadere visie wordt gegeven over het winstoogmerk voor gemeentelijke grondbedrijven.

In deze nieuwsflits worden antwoorden gegeven op vragen, die zijn gerezen over de toepassing van de zogenaamde QuickScan winstoogmerk voor gemeentelijke grondexploitaties. Wij trekken de conclusie uit de nieuwsflits dat gemeenten -onder voorwaarden- de ruimte krijgen om een deel van de rente (zowel historisch als prospectief) mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk. Dat is goed nieuws, want voor een aantal gemeenten zal dit naar verwachting het verschil maken. Echter, niet alleen de rente is een interessant onderwerp uit deze nieuwsflits, ook de uitleg van een jaarvensterbenadering is van wezenlijk belang. In dit artikel nemen wij u mee in de strekking en achtergrond van deze nadere duiding door de SVLO.

Lees het gehele artikel hier.